Varan har lagts till i varukorgen

Regeringen uppmanas agera efter takraset

Bestämmelser 17 aug 2021
Tarfalahallen
Det svenska kontrollsystemet är otillräckligt, enligt rapporten från takraset i Kiruna. Foto: Polisen
Haverikommissionen har färdigställt sin rapport om takraset i Kiruna. Slutsatsen: Plan- och byggprocessen har allvarliga systembrister. Utredarna efterlyser nu åtgärder från regeringen.

Det var i mars 2020 som olyckan inträffade. Plötsligt gav taket vika på Tarfalahallen i Kiruna och även delar av väggen följde med i raset.

Två personer befann sig i sporthallen vid tillfället. Mirakulöst nog klarade sig båda personerna helt utan fysiska skador men händelsen har väckt oro.

Konstruktionen var instabil

Nu har Statens haverikommission, SHK, presenterat sin rapport. Utredningen har visat att den aktuella takkonstruktionen varit instabil och beroende av sekundära stabiliserande strukturer som beräknats och dimensionerats bristfälligt.

Att konstruktionen är relativt vanlig gör inte saken bättre. Enligt SHK har liknande byggnader identifierats i 51 kommuner och på flera håll har hallarna fått stängas för undersökning och åtgärder.

Rapporten pekar på grundläggande systembrister i plan- och byggprocessen. Utredarna menar att fler byggnader sannolikt kommer att rasa ihop eftersom ”kontrollsystemet i Sverige är avsevärt mindre robust än i våra grannländer”.

Obefintlig kontroll av byggnader

Problemet är främst att kontroller av en byggnads konstruktion uttryckligen är undantaget från byggnadsnämnderna. Samhällets kontroll är därmed obefintlig, konstaterar SHK.

Detta medför betydande risk att människor omkommer eller skadas, enligt rapporten, och därför riktar utredarna nu en rekommendation till regeringen. Budskapet är att det bör införas krav på oberoende kontroller av större byggnaders konstruktion.

Efterlyser nationellt kvalitetsarbete

Sven Thelandersson, professor emeritus i konstruktionsteknik vid Lunds tekniska högskola, har deltagit i utredningen. På högskolans hemsida kommenterar han rapporten.

Sven Thelandersson Sven Thelandersson. Foto: LTH

– Med nuvarande lagstiftning räcker det med egenkontroller. Det vill säga att företag anlitade av byggherren, oberoende av kompetens, själv godkänner sitt eget bygge. Det blir ofta ett slag i luften, eller en ren papperskonstruktion, säger Sven Thelandersson.

Han tror dock inte på ett återinförande av byggnadsinspektörer i kommunerna. I stället förespråkar Sven Thelandersson kvalitetsarbete på nationell nivå, exempelvis som i Norge där en statlig myndighet har ansvar för att samordna och driva kvalitetsarbetet inom byggsektorn.

Fördjupningsmaterial

OM Takkonstruktionen på Tarfalahallen

  • Taket bars upp av takstolar bestående av 14 underspända limträbalkar med en spännvidd på 54,5 meter och med dragband och två trycksträvor som stöd under varje limträbalk.
  • Limträbalkarna var upplagda på limträpelare vid ytterväggarna.
  • Trapetsprofilerad plåt med bärriktning vinkelrätt mot takstolarna var monterad direkt mot balkarnas ovansida.
  • Stabilisering för horisontella laster (i huvudsak vindlast) förutsattes ske genom skivverkan i takplåten samt genom vindkryss i gavlarna och i de längsgående väggarna.
  • Trycksträvorna var sammankopplade mellan takstolarna och byggnadens gavlar med horisontella limträbommar.
Källa: SHK
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Konstruktion
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

OM Takkonstruktionen på Tarfalahallen

  • Taket bars upp av takstolar bestående av 14 underspända limträbalkar med en spännvidd på 54,5 meter och med dragband och två trycksträvor som stöd under varje limträbalk.
  • Limträbalkarna var upplagda på limträpelare vid ytterväggarna.
  • Trapetsprofilerad plåt med bärriktning vinkelrätt mot takstolarna var monterad direkt mot balkarnas ovansida.
  • Stabilisering för horisontella laster (i huvudsak vindlast) förutsattes ske genom skivverkan i takplåten samt genom vindkryss i gavlarna och i de längsgående väggarna.
  • Trycksträvorna var sammankopplade mellan takstolarna och byggnadens gavlar med horisontella limträbommar.
Källa: SHK