Varan har lagts till i varukorgen
Nya råd om luftläckage i ventilationsaggregat
Innemiljö 18 aug 2021
ventilationsaggregat+Eurovent-skrift
Eurovent ger råd för att minska luftläckage i luftbehandlingsaggregat. Foto: Swegon
Roterande värmeväxlare är effektiva och tar inte så mycket plats. Men de väljs ofta bort på grund av risken för luftläckage och luktöverföring. En ny skrift från Eurovent ger råd för att minska läckaget.

Redan i februari 2021 blev Eurovent, som är Europas industriförbund inom teknik för inomhusklimat, processkyla och livsmedelskyla, färdig med sin rekommendation 6/15 Luftläckage i luftbehandlingsaggregat - Riktlinjer för att förbättra luftkvaliteten inomhus och prestandakorrigering. Nu har Svensk Ventilation tagit fram en svensk översättning av skriften som kan vara intressant för både VVS-konsulter, installatörer och tillverkare.

Omvärldsbevakning har pratat med William Lawrance, produktchef på Swegon, om den nya rekommendationen. Han berättar att många fastighetsägare har gått över till att använda plattvärmeväxlare i stället för roterande värmeväxlare för att undvika problemet med läckage och risken för luktöverföring.

– Min erfarenhet är att fastighetsägare skulle vilja använda roterande värmeväxlare för dessa aggregat tar mindre plats och golvyta kostar ju pengar. Men de vågar inte göra det. Med den nya rekommendationen kan vi kanske ta ett steg tillbaka till att kunna använda roterande värmeväxlare, säger William Lawrance.

Flera fördelar med tekniken

Det finns flera fördelar med att ha roterande värmeväxlare som värmeåtervinning i ett ventilationsaggregat, menar Eurovent. Förutom att de är kompakta har de en hög verkningsgrad, lågt tryckfall och en liten risk för påfrysning under vintern.

Men nackdelen är att de har ett större inre läckage vilket kan leda till att frånluft överförs till tilluften. Eurovents rekommendation ger vägledning för att minimera och kompensera för läckaget.  

Rätt konstruerade aggregat

Det är viktigt att aggregaten är rätt konstruerade. Om de inte är det kan läckagen bli stora. I rekommendationen beskrivs branschpraxis för att hålla låga inre läckage. Det handlar om:

 • korrekt placering av till- och frånluftfläktar
 • strypning av luftflöden för att hålla rätt tryckbalans
 • rätt förutsättningar för eventuell renblåsningssektor
 • effektiv rotortätning
 • eliminering av läckage mellan aggregatets sidor.

Rekommendationen innehåller även gränsvärden för det interna läckaget som baseras på erfarenhet hos tillverkare och konsulter inom ventilationsbranschen. I bilagorna ges riktlinjer för hur man läckagekorrigerar deklarerade prestanda.

FAKTA Kort om rekommendationen

Eurovents rekommendation 6/15:

 • förklarar de olika läckagetyperna
 • hänvisar till relevanta standarder och lagstiftning
 • förklarar nyckeltalen för läckage
 • anger typiska läckflöden för olika byggsätt hos aggregat
 • vägleder om design, drifttagning och underhåll för att eliminera eller minimera läckage
 • visar hur prestanda ska korrigeras för inre läckage
Källa: Svensk Ventilation
Bevaka ämnen i artikeln

Innemiljö Projektering Renoveringar Teknik Ventilation
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om rekommendationen

Eurovents rekommendation 6/15:

 • förklarar de olika läckagetyperna
 • hänvisar till relevanta standarder och lagstiftning
 • förklarar nyckeltalen för läckage
 • anger typiska läckflöden för olika byggsätt hos aggregat
 • vägleder om design, drifttagning och underhåll för att eliminera eller minimera läckage
 • visar hur prestanda ska korrigeras för inre läckage
Källa: Svensk Ventilation