Varan har lagts till i varukorgen
Nya hjälpmedel för klimatdeklarationer
Bestämmelser 23 aug 2021
klimatdeklaration
Vid halvårsskiftet införs lagkravet om att redovisa klimatpåverkan från när en ny byggnad produceras. Foto: Mostphotos
Tidigare i år sa riksdagen ja till lagkrav på klimatdeklarationer för nya byggnader. Nu kommer ett flertal hjälpmedel inför de kommande kraven. Bland annat lanseras en digital handbok.

Lagen om klimatdeklarationer träder i kraft den 1 januari 2022. Byggherren blir då skyldig att redovisa uppgifter om en ny byggnads klimatpåverkan under byggskedet. Först efter att klimatdeklarationen kommit till Boverket får byggnadsnämnden lämna slutbesked.

De nya reglerna utgör en relativt stor förändring. Därför har Boverket fått i uppdrag att ta fram information och särskilda hjälpmedel åt alla aktörer i byggsektorn.

En digital handbok

Bland annat kommer det snart en digital handbok. Tanken är att innehållet ska ge stöttning kring det mesta som handlar om planering och genomförande av en klimatdeklaration.

Där går också att få information om byggherrens ansvar för att spara de uppgifter som ska utgöra underlag för redovisningen. Handboken publiceras i oktober.

Ger grundläggande kunskap

Ytterligare ett exempel är en webbutbildning som ska ge grundläggande kunskap om hur det går till att klimatdeklarera och vilka fördelar det ger. Allt material publiceras nu kontinuerligt på Boverkets hemsida.

– Där finns mycket att läsa samt allt från filmer till tips om verktyg för klimatberäkning. Bland annat finns det en ny vägledning om vilka byggnader som berörs och vilka som är undantagna, säger Boverkets projektledare Kristina Einarsson i ett pressmeddelande.

Finns på hemsida

Sedan tidigare går det också att hitta myndighetens klimatdatabas på hemsidan. Databasen syftar till att underlätta för byggherrar, konsulter, entreprenörer och andra som behöver ta fram uppgifter för att göra klimatdeklarationer.

Parallellt utvecklas ett särskilt register där de digitalt ifyllda formulären kommer att hamna. Boverket blir tillsynsmyndighet för klimatdeklarationerna och ansvarar även för granskning av dem.

FAKTA Detta ska klimatdeklarationen innehålla

  • Klimatdeklarationen ska innehålla en redovisning av klimatpåverkan från byggskedet fram till att byggnaden står klar.
  • Byggskedet omfattar råvaruförsörjning i produktskedet, transport i produktskedet, tillverkning i produktskedet, transport i byggproduktionsskedet, bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet.
  • Klimatdeklarationen ska göras per byggnad, vilket innebär att projekt där flera byggnader uppförs kommer att resultera i flera klimatdeklarationer.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Produktion Projektering Hållbarhet
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Detta ska klimatdeklarationen innehålla

  • Klimatdeklarationen ska innehålla en redovisning av klimatpåverkan från byggskedet fram till att byggnaden står klar.
  • Byggskedet omfattar råvaruförsörjning i produktskedet, transport i produktskedet, tillverkning i produktskedet, transport i byggproduktionsskedet, bygg- och installationsprocessen i byggproduktionsskedet.
  • Klimatdeklarationen ska göras per byggnad, vilket innebär att projekt där flera byggnader uppförs kommer att resultera i flera klimatdeklarationer.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial