Varan har lagts till i varukorgen

Montera solpaneler med ny handbok

Elproduktion 23 aug 2021
solceller-handbok-montering
Intresset för att medverka i arbetet med att ta fram innehållet till SIS handbok om solceller har varit stort, berättar Alexander Hermansson på Weland stål och deltagare i komittén bakom boken. Foto: Mostphotos/Weland stål
Branschen har länge efterfrågat mer kunskap om infästningar av solcellspaneler. Nu har SIS släppt en bok i ämnet. ”Fokus i boken är infästning och beräkning," säger Alexander Hermanson, som deltagit i arbetet med att ta fram boken.

Handboken har tagits fram i SIS/TK 193/AG 03, en arbetsgrupp inom standardiserings utveckling för takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk hos Svenska institutet för standarder, SIS. Boken är avsedd för projektering och installation av solpanelsanläggningar på yttertak. Huvudfokus är själva infästningarna av solpanelerna. 

– Vi i kommittén såg att det fanns ett behov att ena branschen i hur saker och ting ska göras ute på taken och beslöt oss för att ta fram en handbok, säger Alexander Hermansson på Weland stål och deltagare i SIS/TK 193/AG 03.

Intressenter från branschen bjöds in och intresset var stort.

– Resultatet är tack vare engagemanget från branschen, närmare 40 personer var delaktiga i arbetet, säger Alexander Hermansson.

Guidar genom ett helt projekt

Boken inleds med vilka områden som är viktiga att beakta i projekteringen och planeringen av anläggningen, såsom el-, brand-, och taksäkerhet.

Därefter beskrivs den underliggande takkonstruktionen med olika taktyper, isolering, montagesystem och olika typer av laster mer ingående. Även montagemetoder för olika taktyper, vikten av att klargöra ansvaret och tillhandahålla rätt dokumentation tas upp samt service och underhåll av anläggningen tas upp.

– Fokus i boken är infästning och beräkning men man vidrör också andra områden som projektering, planering, elsäkerhet, brandsäkerhet, ansvar och juridik. Den spänner över flera områden och man får en guidning genom ett helt projekt. På så sätt vet man hur man ska gå till väga och vägledning till var man kan hitta fördjupad information inom alla delar.

Boken ska bidra till ökad kvalitet

Genom boken vill man underlätta för alla som installerar och projekterar den här typen av anläggningar. Man hoppas också kunna bidra till en jämnare konkurrens och att kvalitén och säkerheten ökar på de installationer som utförs, något som i sin tur hoppas ge mindre variationer i de montage man gör.

– Alla dessa åtgärder leder att kunden får en bättre installation som håller över tid. Det är miljöbesparade åtgärder som vi installerar och då vill vi att de ska hålla längre, säger Alexander Hermansson.

FAKTA De står bakom innehållet

Benders, BMI Group, Nordic Waterproofing, Protan,Foamglas, Kingspan Insulation, Rockwool AB, Paroc, Saint Gobain, Skanska, Lambertsson Sverige AB, Mapab Solar, Kraftpojkarna, Sadex, Save by Solar, Senergia, SVEA renewable solar, Svenska Solenergiföreningen, Trä och möbelföretagen,
Plåt och Ventilationsföretagen, Constructech, CW Lundberg, Weland Stål, EJOT, Infästningar direkt, SFS Intec, Milles Teknikplast, Försäkringsbolag: Tätskiktsgarantier.

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Teknik Projektering
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter