Varan har lagts till i varukorgen
Lägre klimatpåverkan när p-hus byggs i trä
Arkitektur 26 aug 2021
parkeringshus-sege-park
Sex våningar högt blir parkeringshuset i Sege park det största i Sverige som byggts i trä. Foto: Lars Dareberg & Johan Rosholm
I utkanten av Malmö byggs kommunens första parkeringshus i trä. Materialvalet beräknas kunna minska klimatpåverkan med hälften. Dessutom väntas den ovanliga upphandlingsformen hålla nere kostnaderna.

Det är en något ovanlig syn som möter en i Sege park, några kilometer nordöst om centrala Malmö. Området förtätas med nya flerfamiljshus och många av de framtida invånarna ska parkera sina bilar i det parkeringshus som beräknas stå klart våren 2022.

När det är klart ska det vara sex våningar högt och ha plats för cirka 600 bilar. Stora delar av trästommen har rests, pelarna har nått sin fulla höjd och sticker upp ovanför våningsplanen.

Det finns parkeringshus sedan tidigare som har byggts i trä, ett på fyra våningar i Skellefteå och ett lika stort i Gävle. Men ingen av dem har varit lika stort som det här.

Trä från Österrike

Trästommen kommer från det österrikiska bolaget Binderholz. Sammanlagt ska 5 000 kubikmeter trä användas i byggnaden. Betongen har man försökt få ner till ett minimum, som bland annat hittas i plintskaften.

peter-plaschke Peter Plaschke. Foto: Johan Rosholm

– Vi har valt klimatförbättrad betong med flygaska i delarna som tål det, säger Peter Plaschke, byggprojektledare på beställaren Parkering Malmö.

Omkring 1 500 kubikmeter betong används i projektet. Betydligt mindre än motsvarande parkeringshus som byggts. Förutom i ett utrymme för en butiksverksamhet och i ett teknikrum, finns till exempel ingen betongplatta på nedersta planet, utan istället har man använt gatsten.

Pelarna vilar på plintar som sticker upp 600 millimeter ovanför markytan. Men trä är dyrare än betong, i det här fallet cirka 25-30 procent dyrare.

– Det var också utmaningen här att försöka pressa de övriga disciplinerna så att vi fick en bra konkurrens där och kunde hämta hem lite av detta, säger Peter Plaschke.

Han tillägger att totalkostnaden för byggprojektet kommer att vara i linje med liknande byggprojekt.

Halverad klimatpåverkan

I ett projekt finansierat av Svenska byggbranschens utvecklingsfond har Parkering Malmö tittat på vad den förväntade klimatpåverkan blir vid bygget av parkeringshuset i Sege park jämfört med liknande projekt.

Maja Johansson, miljö- och klimatstrateg på Parkering Malmö, poängterar att det fortfarande är ett pågående projekt men att de preliminära beräkningarna visar nästan en halvering av klimatpåverkan.

maja-johansson-parkering-malmo Maja Johansson. Foto: Pernilla Wästberg

– Indikationen vi har just nu är att det landar på ungefär 154 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter. Det kan jämföras med det förra parkeringshuset vi byggde, där byggnationen gav upphov till ca 277 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter. Det är en stor skillnad, säger hon.

Det har varit svårt att göra beräkningarna. Dels för att bolaget inte tidigare gjort sådana utredningar, dels för att alla entreprenörer ännu inte har vana med att beräkna klimatpåverkan.

För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan parkeringshusen har de planerade solcellerna och fastighetsbatterierna i Sege park inte tagits med i uträkningarna då sådana inte funnits med i tidigare projekt. Byggprojektet hade kunnat uppvisa en ännu lägre klimatpåverkan utan det stål som kommer att användas för ramperna av galler mellan våningsplanen. Stålet beräknas ha en klimatpåverkan på 30 kilo koldioxidekvivalenter per kvadratmeter.

– Där skulle man kunna i en framtid ställa högre krav på att det ska vara återvunnet stål och på så vis reducera en del av klimatpåverkan, säger Maja Johansson.

parkeringshus-sege-park-bottenvaning I stället för en bottenplatta av betong kommer nedersta våningen vara klädd med natursten. Foto: Lars Dareberg

Tolv olika upphandlingar

Normalt upphandlas byggprojekt av en offentlig aktör som totalentreprenad. Men Parkering Malmö valde annorlunda, berättar Peter Plaschke.

– Vi valde att hålla så mycket av projekteringen vi kunde själva genom våra konsulter, en firma vi har ett ramavtal med som hjälper oss att få kontroll på det vi ska göra.

Byggprojektet delades upp i tolv olika upphandlingar. En var till exempel för tillverkaren av trästomme. Men sådant som solceller samt elinstallationer och schaktning gjordes i separata upphandlingar.

– Vi tog ett lite annat steg med delad upphandling för att få ner priset. Det för att få en större konkurrens på de olika delarna av bygget.

Peter Plaschke berättar att en annan anledning är uppdelade entreprenader  leder till mindre påslag. Det vill säga pengar som en entreprenör tar ut om den anlitar underentreprenörer eller för materialkostnader blir mindre.

Gröna väggar

När parkeringshuset står klart ska tre av fyra väggar prydas med växter. Sammanlagt kommer växtväggar utgöra en yta av 1 500 kvadratmeter. Förhoppningen är att de ska vara gröna tidigt efter invigningen berättar Jonas Lloyd, arkitekt på Lloyds arkitekter som har ritat parkeringshuset.

– Ibland gör man så att växterna planteras längst ner och låter dem sedan växa upp till översta våningen. Men vi planterar växter våning för våning. Så väggarna blir gröna redan från början, säger han.

Det finns mindre växtväggar på andra av Parkering Malmö parkeringshus. Där har de också satt in insektshotell och fågelholkar. Tillsammans med Sveriges lantbruksuniveristet, Malmö stad och IVL Svenska miljöinstitutet, undersöker de vilka nyttor växtväggarna kan ge staden, som biologisk mångfald, dämpat buller och omhändertagande av dagvatten.

Ett 100 kubikmeter stort vattenmagasin har grävts ner under bottenvåningen. Här ska både regnvatten från parkeringshusets tak och dagvatten från omkringliggande gator lagras och användas för att vattna parkeringshusets växtväggar.

– Dagvattenmagasin gör att vi slipper använda dricksvatten för bevattning, men det hjälper också till att avlasta stadens dagvattenledningar vid skyfall, säger Peter Plaschke.

 

illustration-parkeringshus-sege-park Av de planerade 600 parkeringsplatserna ska 120 vara förberedda för att kunna installeras med billaddare. Illustration: Parkering Malmö

Möjligheter med trä

Trevligare, gladare och mer tillmötesgående. Så beskriver Jonas Lloyd parkeringshuset i trä. Som arkitekt tycker han materialvalet är en positiv aspekt av bygget, att det får ett fantastiskt utseende tack vare allt trä. Detta jämfört med ett parkeringshus i betong som enligt honom kan upplevas som mörk och dyster”

jonas-lloyd Jonas Lloyd. Foto: Johan Rosholm

Att trä har valts gör parkeringshuset något annorlunda mot ett i betong. Till exempel krävs det dubbelt så mycket pelare i Sege park.

– I normalfallet är det kanske en pelare var 15 meter, här måste vi köra på 7,5 meter för bärigheten. Det kan samtidigt vara vackert, det blir som en skog när man kommer in, säger Jonas Lloyd.

Han berättar också att det var mer komplicerade brandutredningar som behövde göras när det bestämdes att bygga över fyra våningar högt. Tidigare erfarenhet av parkeringshus i trä stannar vid ungefär fyra våningar. I byggnaden ska sprinklers installeras och ett automatiskt brandlarm som går direkt till räddningstjänsten.

FAKTA Parkeringshuset i Sege park

Parkeringshuset i Sege park ska stå klart under våren 2022. Beställare är det kommunala bolaget Parkering Malmö.

Byggnaden kommer ha plats för cirka 600 bilar och även innehålla utrymme för cykelgarage och en mobilitetspool där boende i området kan hyra bil, cykel och lådcykel.

På byggnadens tak och fasad kommer solceller att installeras. Solenergin kommer att lagras i ett fastighetsbatteri för användning på kvällar och nätter.

Källa: Parkering Malmö
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Hållbarhet Konstruktion Projektering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Parkeringshuset i Sege park

Parkeringshuset i Sege park ska stå klart under våren 2022. Beställare är det kommunala bolaget Parkering Malmö.

Byggnaden kommer ha plats för cirka 600 bilar och även innehålla utrymme för cykelgarage och en mobilitetspool där boende i området kan hyra bil, cykel och lådcykel.

På byggnadens tak och fasad kommer solceller att installeras. Solenergin kommer att lagras i ett fastighetsbatteri för användning på kvällar och nätter.

Källa: Parkering Malmö
Fördjupningsmaterial