Varan har lagts till i varukorgen
Hållbart boende i EU ska bli cirkulärt och inkluderande
Bostäder 13 aug 2021
4791483-asens-by-smaland
Åsens by i Småland får illustrera den ökade längtan efter att bo mer hållbart utanför storstäderna. EU-satsningen New European Bauhaus visar vägen. Foto: Mostphotos
Fler vill flytta ifrån storstaden efter pandemin. Bymässa 2030 och andra regionala initiativ ifrågasätter den rådande synen att samhällsutveckling är lika med storstadsutveckling.

EU-satsningen New European Bauhaus var temat för flera seminarier under årets digitala Almedalsvecka där olika regionala initiativ utanför storstäderna lyftes fram.

Syftet med New European Bauhaus, NEB, är att främja hållbara, attraktiva och välmående livsmiljöer. Forskningsinstitutet RISE valde som första svenska deltagare att ansluta sig i våras.

Inom New European Bauaus vill man öka och snabba på samarbetet mellan universitet, forskningsinstitut, städer och organisationer i Europas länder, främst med hjälp av olika pilotprojekt.

Christel Gustafsson, Region Kronoberg län.
Dagens samhällsplanering med ett ganska enkelriktat fokus på stadsutveckling behöver utmanas.

Fler regionala initiativ

Forskaren Tomas Nord, vid Smart Housing Småland, tog under seminariet ”Regional attraktivitet – framtidens boende är i byn” upp att det uppkommit ett ökat behov av att föra fram regionala initiativ utanför storstäderna som lyfter och skapar attraktivitet.

− Under pandemin har det rapporterats om ändrade preferenser kring vårt boende. Fler vill idag flytta ifrån städerna och till mindre samhällen eller till landsbygden, säger Tomas Nord.  

Senast år 2050 ska vi ha ställt om till det hållbara samhället

− Men detta är inget som EU centralt ska göra utan det ska ske med ett underifrånperspektiv, på lokal och regional nivå, säger han.

Bymässa nytt initiativ

Christel Gustafsson, utvecklingsdirektör vid Region Kronorberg län, tror att det behövs fler testarenor, så kallade Living labs och bomässor där man kan visa hur detta ska kunna göras. I Region Kronoberg arbetar man med ett projekt man kallar ”Bymässa 2030” där olika boendealternativ som inte är storstad ska visas upp, det kan vara ett stationssamhälle, en bruksort eller en liten by.

Årtalet knyter an till Agenda 2030 för att visa att allt måste byggas hållbart framöver.

− Idag är tanken att alla vill bo i staden nästan hegemonisk, det finns nästan inte några andra vägar. Detta påverkar hur vi planerar våra samhällen och hur vi investerar våra medel, säger Christel Gustafsson.

Stadsutveckling har nästan blivit synonymt med samhällsutveckling, som att det inte finns behov av något annat. Även bankerna ser det som riskabelt att investera utanför storstäderna, menar hon.

− Jag tycker verkligen att pandemin har utmanat den här tanken, att vi behöver fler sätt att se på samhällsutveckling.

Gestaltad livsmiljö på landet

Christel Gustafsson ser en risk med att när man nu ska möta det ökade intresset för landsbygden, där man inte har arbetat med gestaltad livsmiljö på samma sätt som man har gjort ända ner på kvartersnivå i storstaden.

− Risken är att det inte blir så hållbart när man bygger för landsbygden. Vi måste använda de verktyg som har tagits fram för samhällsutveckling i storstaden också på de glesare miljöerna. Det är en stor del av Sverige som är eftersatt. Här behövs till exempel akademi och näringslivet som ser det här som intressant och värt att satsa på, säger Christel Gustafsson.

Detta tror hon kommer att möta motstånd som det ofta gör när man går emot rådande normer.

− Men jag tror tiden är mogen nu och då är det enklare. Det har inte minst pandemin visat.

Tomas Nord, forskare, Smart Housing Småland.
Det finns ett stort behov av att utforska det hållbara boendet i många länder och geografier på ett mer systematiskt sätt.

Ska vara cirkulärt och inkluderande

För att konkretisera vad begreppet ”Det hållbara samhället” innebär har New European Bauhaus tagit fram; 

Tre centrala värdeord för hållbart boende

  • Det hållbara samhället ska vara cirkulärt, det vill säga det hållbara kopplas till det cirkulära flödet.
  • Det ska vara vackert, vilket inkluderar en god form, funktion, kvalitet och bekvämlighet i de byggda miljöerna.
  • Det ska vara inkluderande, vilket innebär att boendet ska vara tillgängligt och även prisvärt för olika grupper i samhället.

Enkelriktat fokus på staden

Smart Housing Småland har under förra året genomfört utställningen ”Define Refine”. Den handlade om hur framtidens boende kan finnas i de mindre byarna utanför storstaden. Man pekade på det mindre samhällets roll och möjligheter.

Dagens samhällsplanering med ett ganska enkelriktat fokus på stadsutveckling, behöver utmanas, anser Christel Gustafsson, utvecklingsdirektör vid Region Kronoberg län.

− Vi behöver utforska hur det hållbara livet kan se ut utanför storstaden. Skälen till det är flera. Vi ska inte lägga alla ägg i samma korg och vi ska möjliggöra för olika människors livsval framåt.

Gäller hela EU

Forskaren Tomas Nord vid Smart Housing Småland påpekar att initiativet New European Bauhaus visar att det ökade intresset av att bo hållbart och utanför storstaden inte är en speciell situation för oss här i Sverige.

− Utan det finns ett stort behov av att utforska det hållbara boendet i många länder och geografier på ett mer systematiskt sätt, säger Tomas Nord.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Forskning Hållbarhet Kris och beredskap Renoveringar Samhällsplanering
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial