Varan har lagts till i varukorgen
De byggde ut och halverade elförbrukningen
Energieffektivisering 31 aug 2021
huvudbild_apak
Pier Bendén har arbetat på aPaks lager sedan 1984 och Evelina Lindgren, vd för aPak. Den nya lagerutbyggnaden invigdes i juli 2020. Foto: aPak
Går det att bygga ut ett lager med 4 700 kvadratmeter samtidigt som den totala elförbrukningen mer än halveras? Ja, det blev resultatet när företaget aPak byggde ut lagret i Mölndal.

Det familjeägda förpackningsföretaget aPak har sitt huvudlager i Mölndal, strax utanför Göteborg.

− Vår verksamhet hade expanderat under några år. 2019 beslutade vi att det var dags att bygga ut lagret. Lagerytan gick då från 9 800 till 14 500 kvadratmeter, berättar Evelina Lindgren, vd på aPak.

sidobild_evelina_lindgren Evelina Lindgren. Foto: aPak

I samband med utbyggnaden valde bolaget att också investera i energieffektivisering och självförsörjning av el.

− Vi funderade på vad vi kunde göra och valde bland annat att satsa på en stor solcellspark. Vid invigningen efter utbyggnaden i juli 2020 hade 850 kvadratmeter solcellspaneler installerats på taket.

Evelina Lindgren ser det som en viktig milstolpe i bolagets arbete för minskad klimatpåverkan.

− Vårt skarpa företagsmål är att till år 2030 vara helt självförsörjande på energi inom vår egen verksamhet. Under det senaste året har vi genomfört stora investeringar för att nå målet, säger hon.

Solcellsparken är en stor investering och bolaget räknar med att det kommer att ta upp till tio år innan den har återbetalat sig. 

Energieffektiviserande åtgärder

Utbyggnaden var ett gyllene tillfälle att även införa energieffektiviserande åtgärder. LED-lampor installerades och ventilationssystemet uppgraderades med ett styrsystem där ventilation och värme styrs utifrån behov och närvaro. Även taket uppgraderades.

− Taket är den del av en byggnad som står för störst värmeförluster. Vi beslutade därför att investera i tilläggsisolering i befintligt tak. Totalt fick 12 000 kvadratmeter tak 20 centimeter extra isolering så att energin kan stanna kvar längre i byggnaden, förklarar Evelina Lindgren.

sidobild_apak-taket Från taket under pågående byggnation. Foto: aPak

Mer yta och mindre elförbrukning

I juli var det ett år sedan huvudlagret invigdes och även om lagret är 4 700 kvadratmeter större har energiförbrukningen minskat drastiskt.

Solcellsanläggningen har under 2021 genererat 93 800 kilowattimmar och jämfört med föregående år har elkonsumtionen minskat med mellan 46 - 65 procent.

− Även om det är en bit kvar till att vara 100 procent självförsörjande känns det fantastiskt att under så kort tid ha nått sådana framsteg, säger Evelina Lindgren.

Hon menar att en viktig lärdom är att det inte behöver vara svårt att arbeta med hållbara lösningar som gynnar klimatet.

− Man behöver så klart lägga tid på att tänka igenom vad man vill göra och varför samt räkna på det och skaffa sig kunskap. Sen är det bara att våga.

Fler satsningar på gång

Med siktet inställt framåt planerar bolaget för att fler solpaneler ska installeras och att fler energieffektiviseringsåtgärder ska införas i kontorsfastigheten i Mölndal och på lagret i Eskilstuna.

− Vi har ambitiösa hållbarhetsmål och arbetar i varje led för att nå upp till dessa. Varje förändring ska vara ett steg i rätt riktning, oavsett om det handlar om att investera i solceller eller att se till att vi har hållbara tjänstebilar. Det viktigaste för oss är att hela tiden se framåt och ha hållbarhetsperspektivet som grund för i alla beslut vi fattar, säger Evelina Lindgren.

FAKTA aPak

APak – The Packaging Company är ett familjeägt förpackningsföretag med säte i Mölndal strax utanför Göteborg och med verksamhet i Kjula, Eskilstuna. Bolaget grundades 1917 och är ett av Sveriges äldsta emballage och förpackningsföretag med omkring 65 medarbetare.

Källa: aPak
Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Hållbarhet Lokaler Renoveringar
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA aPak

APak – The Packaging Company är ett familjeägt förpackningsföretag med säte i Mölndal strax utanför Göteborg och med verksamhet i Kjula, Eskilstuna. Bolaget grundades 1917 och är ett av Sveriges äldsta emballage och förpackningsföretag med omkring 65 medarbetare.

Källa: aPak