Varan har lagts till i varukorgen

Växtskyddsmedel förbjuds vid lekplatser

Bestämmelser 12 apr 2021
lekpark-host
Från 1 oktober 2021 är det förbjudet att använda växtskyddsmedel på flera platser, bland annat i lekparker. Foto: Birgitta Gustafsson/Mostphotos
Regeringen förbjuder användningen av kemiska växtskyddsmedel på flera allmänna platser. De nya reglerna börjar gälla i oktober 2021.

Användningen av växtskyddsmedel ska minska i EU och enligt EU-direktivet för hållbar användning av bekämpningsmedel har medlemsländerna en skyldighet att arbeta för ett minskat bruk av sådana eller att de förbjuds i vissa områden.

Regeringen inför därför från 1 oktober 2021 nya regler för användning av kemiska växtskyddsmedel i Sverige. Det ska vara förbjudet att använda i rekreationsområden som allmänheten har tillträde till och även andra gröna områden. Det gäller bland annat:

  • Skolgårdar
  • Gårdar till förskolor
  • Lekplatser
  • Parker
  • Trädgårdar

Reglerna ska också gälla för tomtmark för bostadshus, krukväxter i trädgårdar, koloniträdgårdsområden, i växthus som inte används yrkesmässigt samt på växter inomhus, men inte i produktionslokaler, lagerlokaler och liknande. Ändringen gäller både för privatpersoner och yrkesverksamma. 

Undantag kan införas

Enligt regeringen har Kemikalieinspektionen möjlighet att införa undantag för ämnen som har en begränsad risk på människors hälsa och miljö. Myndigheten skriver på sin hemsida att de inom kort kommer att ta beslut om vilka ämnen som kommer att vara undantagna förbudet. Tanken är att dessa ska börja gälla samma dag som det nya förbudet införs.

Naturvårdsverket meddelar på sin hemsida att de ska utreda om undantag kan införas för verksamheter som använder kemiska växtskyddsmedel för att bekämpa invasiva växter.

– Vilka undantag och under vilka förutsättningar de ska gälla behöver till stor del utredas. Därför beräknas vår nya föreskrift vara klar innan nästa växtsäsong, i februari 2022, förklarar Isak Månsson, handläggare på Naturvårdsverket, i en kommentar på myndighetens hemsida.

FAKTA Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används för att skydda växter och odlingar mot ogräs och skadedjur av olika slag. De är ofta giftiga och användningen kan vara skadlig för den omgivande miljön och människors hälsa. Alla bekämpningsmedel som säljs och används i Sverige ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Källa: Regeringen
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Miljö Utemiljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Växtskyddsmedel

Växtskyddsmedel är bekämpningsmedel som används för att skydda växter och odlingar mot ogräs och skadedjur av olika slag. De är ofta giftiga och användningen kan vara skadlig för den omgivande miljön och människors hälsa. Alla bekämpningsmedel som säljs och används i Sverige ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Källa: Regeringen
Fördjupningsmaterial