Varan har lagts till i varukorgen

Utmaning att säkerställa kontoren efter pandemin

Arbetsmiljö 21 apr 2021
kontor
Det är ett arbetsmiljöansvar hur medarbetare ska kunna återgå till kontoren på ett säkert sätt efter pandemin. Foto: Mostphotos
Vilken funktion ska kontoren ha efter pandemin? Marco Testa, vd för Reflex Arkitekter, tror att kontoren kommer att behövas men att de måste omformas för att möta nya behov.

Våra kontor kommer inte att kunna se likadana ut som innan pandemin, slår Marco Testa fast. Och här har både arbetsgivare och de som arbetar med att skapa och rita kontor ett stort ansvar.

– Vi har ett jätteansvar för smittspridningen på arbetsplatserna, av den fysiska miljön. Om vi inte lyckas med detta kommer folk inte kunna återgå till kontoren.

Vi kommer inte att vilja sitta en halvmeter från kollegorna som vi gjorde innan corona. Det fullpackade kontoret kommer att ha det extra tufft att överleva

Reflex Arkitekter har kontorsutveckling som ett av sina specialistområden. De har ritat arbetsplatser under 20 års tid och hjälpt många företag att skapa nya kontor, till exempel H&M och NCC.

– Nu befinner vi oss i en helt ny situation, ett paradigmskifte. Vi måste tänka nytt, säger Marco Testa.

Digital teknik och online-möten

Kontorens vara eller icke vara har diskuterats flitigt under pandemin. Den digitala tekniken med online-möten har fått testas i skarpt läge när många medarbetare plötsligt tvingades arbeta hemifrån en längre tid.

Vissa menar att detta fungerat så bra att kontoren spelat ut sin roll och att man nu kan säga upp sina hyreskontrakt eller i alla fall en stor del av ytan. Andra, som Marco Testa tycker att det klokaste är att sitta still i båten och inte göra några förhastade åtgärder.

marco Marco Testa. Foto: Reflex Arkitekter

– Alla gånger ska man ha is i magen just nu. Vi får många frågor kring detta. Min huvudlinje är att man inte ska minska ner kontorsytan. Det kanske visar sig att man inte sparar in pengar här.

Innan man säger upp halva lokalytan måste man veta vad man vill åstadkomma, menar Marco Testa. Det handlar om relevans i stället för storlek. Företagsledningen bör fundera över var attraktionskraften för företaget finns. Vad ska man locka nya kvalificerade medarbetare med? 

Kontoren viktiga framöver

På Reflex Arkitekter tror man att kontoren framöver kommer att vara ett viktigt alternativ till att arbeta hemifrån. Efter ett år av helt eller delvis hemarbete är det många som saknar den sociala gemenskapen på arbetsplatserna.

– Vårt behov av att träffas, vara kreativa tillsammans och skapa relationer finns ju kvar. Kontoret fungerar som en kulturbärare och en samlingsplats. För att kunna bygga detta och skapa ett starkt varumärke behöver man träffas på riktigt, säger Marco Testa.

Det här är en utmaning många företag står idag, menar han. Hur ska man kunna skapa en stark arbetskultur om man inte träffas.

Vilka nya krav ställer då pandemin på utformningen av kontoren framöver?

– En anledning till att många vill arbeta hemifrån är att många kontor har varit dåligt utformade för att medarbetarna på ett bra sätt ska kunna arbeta fokuserat och effektivt, menar Marco Testa.

Många har helt enkelt insett att de får mer gjort hemma. Här har de ansvariga en hemläxa att göra.

Digitala kaffestationer

Marco Testa tror att kraven på kontoren kommer att öka. Kontoret får en fortsatt viktig roll men som social hub med fler små mötesrum, i stället för en plats där människor mest sitter och arbetar ensamma vid sina skrivbord. Samtidigt kommer vi att se en trend med digitala kaffestationer med skärmar eller kameror där man kan fika tillsammans trots att man befinner sig på olika platser.

Marco Testa är alltså skeptisk till att minska ytan på kontoren, som under pandemin stått tomma och tickat pengar. Tvåmetersregeln blir det nya normala framöver och då kommer ytorna att behövas.

– Vi kommer inte att kunna eller vilja sitta en halvmeter från kollegorna som vi gjorde innan corona. Det fullpackade kontoret kommer att ha det extra tufft att överleva, om de vill ha medarbetarna på plats.

FAKTA Råd för anpassning av kontorsmiljöer:

  • Skapa bättre möjligheter för medarbetarna att arbeta ostört och fokuserat.
  • Glesa ut antalet arbetsplatser så att personalen kan känna sig bekväm när de kommer tillbaka till arbetet. Det är ett arbetsmiljöansvar.
  • Tänk igenom flöden och logistik i lokalerna, det är en av de stora utmaningarna. Se till att det inte blir för många korsflöden.
  • Fler mindre mötesrum kommer att behövas, samtidigt som de stora mötesrummen kan skrotas. Riktigt stora möten har visat sig fungera bra digitalt.
Källa: Reflex Arkitekter
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Kris och beredskap Lokaler Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Råd för anpassning av kontorsmiljöer:

  • Skapa bättre möjligheter för medarbetarna att arbeta ostört och fokuserat.
  • Glesa ut antalet arbetsplatser så att personalen kan känna sig bekväm när de kommer tillbaka till arbetet. Det är ett arbetsmiljöansvar.
  • Tänk igenom flöden och logistik i lokalerna, det är en av de stora utmaningarna. Se till att det inte blir för många korsflöden.
  • Fler mindre mötesrum kommer att behövas, samtidigt som de stora mötesrummen kan skrotas. Riktigt stora möten har visat sig fungera bra digitalt.
Källa: Reflex Arkitekter