Varan har lagts till i varukorgen
Uppdaterad handbok om gröna tak
Hållbarhet 28 apr 2021
gronatak-handbok
Den andra utgåvan av Grönatakhandboken finns tillgänglig som bok, både som en fysisk upplaga men även som E-bok. Foto: Tobias Sterner
Bättre dagvattenhantering och mer information om möjlig fågelproblematik. Det är en del av innehållet i en uppdaterad version av Grönatakhandboken.

För snart fyra år sedan publicerades Grönatakhandboken. Redan 2018 påbörjades ett projekt, lett av forskningsinstitutet RISE, för att arbeta vidare med utmaningar kopplade till gröna tak och att uppdatera handboken med erfarenheterna från detta arbete. Nu är det möjligt att ta del av handboken, även som tryckt bok.

– Anledningen till att den nu blir fysisk är att vi bedömer att folk fortfarande tycker att det är praktiskt och trevligt att ha en bok att bläddra i. Det kan också vara lättare om man är ute i fält och vill titta på något, säger Mårten Västerdal från RISE, som har varit projektledare för arbetet med att uppdatera handboken.

Den nya uppdaterade utgåvan har tagits fram i ett projekt som finansierats av den statliga innovationsmyndigheten Vinnova.

Uppdaterade delar

Handboken ska vara ett stöd för de som planerar, projekterar, anlägger eller sköter olika typer av gröna tak. Den består av två delar. Den första handlar om växtbädd och vegetation medan den andra är om betong, isolering och tätskikt.

En del av innehållet har uppdaterats. Enligt Mårten Västerdal handlar det bland annat om de delar som rör skötsel av gröna tak.

– Länge fanns det en bild av att gröna tak inte behövde skötsel. Där säger vi i stället att det visst behövs skötsel precis som alla grönytor. Inte mycket nödvändigtvis men en tillsyn och att någon har lite koll på det. Det kapitlet har vi fördjupat, säger han.

Även delarna om rotskydd på gröna tak, brandsäkerhet, solceller och läcksökning har blivit uppdaterade.

Dagvatten och fågelproblematik

Jämfört med den första utgåvan har Grönatakhandboken även fått några nya kapitel. Ett sådant är om gröna taks förmåga att hantera dagvatten.

– Dagvattenhantering har blivit en väldigt angelägen fråga i många kommuner. På grund av förtätning och klimatförändringar ser man ett större behov av att fördröja dagvatten och då har gröna tak seglat upp som en lösning, säger Mårten Västerdal.

Enligt honom finns det ofta en bild av att bara det är ett grönt tak så löser det sig med dagvattenhantering självt. Men han poängterar att ett sådant behöver ha specifika funktioner för att klara av det. Allt ifrån att det finns ett tillräckligt substratdjup till att det finns specialdesignade kassetter som fördröjer vattnet.

– Det hade vi inte gått igenom tillräckligt mycket i den tidigare utgåvan. Nu har vi ett nytt kapitel som bara fokuserar på dagvatten.

Även ett avsnitt om fågelproblematik har förts in i handboken. Enligt Mårten Västerdal är det en baksida med gröna tak som behöver uppmärksammas, att de kan dra till sig oönskade fåglar.

Grönatakhandboken kan hittas hos Svensk Byggtjänsts bokhandel men även gratis som en lågupplöst PDF på Grönatakhandbokens hemsida.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Konstruktion Projektering Utemiljö
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial