Varan har lagts till i varukorgen

Sinande trävarulager sätter byggare på prov

Ekonomi 7 apr 2021
Christian Nielsen
Christian Nielsen från organisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna varnar för att det kan bli dyrare och allt svårare att få tag på stora volymer av konstruktionsvirke. Foto: Mostphothos/Skogsindustrierna
Pandemin orsakar rekordlåga lagernivåer av trävaror. Inte minst råder brist på konstruktionsvirke. Träbyggare uppmanas nu till god planering och dialog med sina leverantörer.

Förra året blev det svårt för många länder att leverera trävaror på grund av restriktioner kring corona. Svenska producenter fick därför en kraftigt ökad efterfrågan. Exporten har tilltagit så kraftigt att sågverkens lagernivåer nu är lägre än de varit på minst 20 år här hemma.

Många hemmasnickare kan få svårt att hitta virke till altanen nu inför våren – och det ser inte ut att bli mycket lättare för byggsektorn. Det menar Christian Nielsen, marknadsanalytiker på branschorganisationerna Svenskt Trä och Skogsindustrierna.

– Just nu är det en efterfrågan som överstiger utbudet. Troligen kommer det att råda brist på bland annat gran i form av konstruktionsvirke, säger Christian Nielsen till Omvärldsbevakning.

Ger ökade priser

Underskottet gör samtidigt att trävaror blivit allt dyrare på många håll. Marknaden i USA fick fördubblade priser under bara några veckor i augusti förra året och sedan dess har uppgången fortsatt ytterligare.

Det finns risk att man kommer att behöva betala ännu mer för trävaror

Sverige har inte haft samma kraftiga ökning. Frågan är dock om det kan hålla i sig med tanke på en växande svensk export till marknader med betydligt högre prisnivåer än här hemma.

– Som det ser ut finns risk att man kommer att behöva betala ännu mer för trävaror även i Sverige, säger Christian Nielsen.

Kräver mer jobb

Enligt honom är det svårt att köpa från lager just nu. Inte minst för större projekt kommer det att krävas mer jobb för att få tag på virke i tillräckliga volymer.

Det bästa tipset Christian Nielsen kan ge till inköpare runtom i landet är därför att ha god kontakt med leverantörerna. Kommunikationen behöver troligen bli tätare och mer planerad än tidigare.

Priserna på trävaror ökat generellt och det är något vi behöver hantera

Förändring märks tydligt

Magnus Edin Magnus Edin. Foto: Lindbäcks

Lindbäcks bygg i Piteå hör till landets ledande träbyggare. Än så länge har företagets samtliga projekt kunnat förses med virke men den förändrade marknaden märks tydligt, enligt Magnus Edin som är vd.

– Det är svårt att sia om framtiden men som det verkar kommer vi att kunna få tag i det material vi behöver. Däremot påverkas vi naturligtvis av de ökade priserna på trävaror, säger Magnus Edin till Omvärldsbevakning.

Han berättar att prisökningen ger utslag även i nästa led. Ett hus som såldes på ritning för ett år sedan har efter det visat sig bli allt dyrare att producera på grund av dyrare trävaror. Bolaget har kontinuerlig kontakt med så väl leverantörer som kunder kring hur detta ska hanteras.

FAKTA Minskad produktion

  • Förra året minskade svensk produktion av sågade trävaror med ungefär en procent, bland annat på grund av sjukfrånvaro och en osäker marknad.
  • Samtidigt ökade efterfrågan och utleveranserna från sågverken med sex procent jämfört med 2019.
  • Utvecklingen lett till att de totala lagernivåerna nu är de lägsta på minst två decennier.
Källa: Skogsindustrierna
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Ekonomi Produktion
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Minskad produktion

  • Förra året minskade svensk produktion av sågade trävaror med ungefär en procent, bland annat på grund av sjukfrånvaro och en osäker marknad.
  • Samtidigt ökade efterfrågan och utleveranserna från sågverken med sex procent jämfört med 2019.
  • Utvecklingen lett till att de totala lagernivåerna nu är de lägsta på minst två decennier.
Källa: Skogsindustrierna
Fördjupningsmaterial