Varan har lagts till i varukorgen
Premiär för socialt hållbarhetslån
Ekonomi 21 apr 2021
huvudbild_kommuninvest
Under pilotfasen har fem kunder/medlemmar beviljats lån: Ånge kommun/ÅFA, Uppsala kommun/Uppsalahem, Botkyrka kommun, Botkyrkabyggen och AB Eidar Trollhättans bostadsbolag. Foto: Kommuninvest
Nu lanserar Kommuninvest lån för social hållbarhet till alla medlemmar. Lånen ska finansiera investeringar som, enskilt eller i kombination med riktade sociala insatser, kan bidra till att nå sociala mål.

Den nya låneprodukten är till för kommuner och regioner, inklusive deras bolag, som vill stärka och synliggöra sitt arbete för social hållbarhet. Totalt är lånet tillgängligt för 292 kommuner och regioner över hela landet.

– Detta är ett låneprogram för både små och stora kommuner och regioner. Jag hoppas att många framöver ska se och utnyttja potentialen, säger Björn Söderlundh, chef för utlåning och rådgivning på Kommuninvest, i ett pressmeddelande.

Boende, trygghet och hälsa

Lån kan beviljas för investeringar inom tre kategorier:

  • boende och boendemiljöer
  • trygghet, säkerhet och tillgänglighet
  • hälsa, utbildning, idrott och kultur. 

Ansökningarna prövas av Kommittén för Social Hållbarhet. Den består av åtta experter med kvalificerad och mångfacetterad kompetens på det sociala området, inom såväl forskning och innovation som operativt utvecklingsarbete.

Nätverk för kunskapsutbyte

I början av maj kommer Kommuninvest att starta ett nätverk för dialog och kunskapsutbyte kring lån för social hållbarhet, sociala obligationer och social finansiering i allmänhet. Inom nätverket kommer det bland annat att erbjudas nyhetsbrev, webbinarier/seminarier, workshops och utbildningar. 

Fem piloter testade

Lanseringen har föregåtts av en pilotfas på ett halvår. Under pilotfasen beviljades fem medlemmar lån för sammanlagt ungefär 525 miljoner kronor. 

Fördjupningsmaterial

FAKTA Sociala investeringar

Det är investeringar som syftar till att förebygga eller åtgärda sociala samhällsproblem.

Avkastningen av investeringen är samhällsnytta i form av förbättrade förutsättningar för medborgarna, minskade samhällskostnader eller ökad produktiv samhällsaktivitet.

Sammanfattningsvis handlar det om att investera i mjuka värden – i människor – på ett sätt som förväntas leda till mänskliga och ekonomiska vinster i samhället.

Källa: Kommuninvest
Bevaka ämnen i artikeln

Ekonomi Finansiering Hållbarhet Renoveringar
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Sociala investeringar

Det är investeringar som syftar till att förebygga eller åtgärda sociala samhällsproblem.

Avkastningen av investeringen är samhällsnytta i form av förbättrade förutsättningar för medborgarna, minskade samhällskostnader eller ökad produktiv samhällsaktivitet.

Sammanfattningsvis handlar det om att investera i mjuka värden – i människor – på ett sätt som förväntas leda till mänskliga och ekonomiska vinster i samhället.

Källa: Kommuninvest