Varan har lagts till i varukorgen
Nya regler för kamerabevakning förvirrar
Bestämmelser 16 apr 2021
b3cf2b91-4954-4f81-a9bb-b8d45fcff3a2
Nya riktlinjer från EU ställer högre krav på vilken information som ska finnas tillgänglig på den skylt som upplyser om att en plats är kamerabevakad. Foto: Mostphotos
Det råder viss förvirring kring vad som gäller om den utökade informationsplikten vid kamerabevakning. Det menar föreningen Säkerhetsbranschen som rett ut de nya reglerna.

I Sverige hanteras kamerabevakningsfrågor av Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Myndigheten implementerar även krav från sin europeiska motsvarighet, EDPB Europeiska dataskyddsstyrelsen.

I januari 2020 tog EDPB fram nya riktlinjer om hur informationsplikten i dataskyddsförordningen ska tolkas när det gäller personuppgiftsbehandling genom kamerabevakning. Normalt används en skylt för att informera om kamerabevakning. Tidigare räckte det med att man på skylten hänvisade till exempelvis en webbplats för mer information, men nu ska mer information finnas tillgänglig på plats.

Dock har det enligt föreningen Säkerhetsbranschen funnits en del frågetecken kring vad som måste finnas med på skylten för att övervakningen ska anses som laglig. Säkerhetsbranschens kamerasektion har i dialog med IMY rett ut de nya reglerna.  

Utreder reglerna för kamerabevakning

Utöver det som tidigare varit ett krav måste också all obligatorisk information finnas tillgänglig på ett icke-digitalt sätt på den bevakade platsen, till exempel via ett telefonnummer eller en affisch på platsen.

IMY skriver på sin hemsida att ”sådant som kan tänkas överraska” ska informeras om redan på skylten, och nämner som exempel långa lagringstider.

Säkerhetsbranschens kamerasektion har fått svaret av IMY att även om det inte är prövat ännu kan en vägledning gällande ”långa lagringstider” vara lagring över 7 dagar, vilket innebär att det då ska stå med på skylten.

Detta skiljer sig avsevärt från den tidigare nationella lagstiftningen där siffran istället var 60 dagar.

IMY kommer att starta kommande granskningar nu under året och kommer att bland annat titta på följsamheten kring informationsplikten. 

kamerabevakning Integritetsskyddsmyndigheten har tagit fram följande exempel på skylt. Foto: Integritetsskyddsmyndigheten
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lov och tillsyn Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter