Varan har lagts till i varukorgen

Mät kvalitet – medan projektet pågår

Ekonomi 27 apr 2021
PQi
Verktyget möjliggör analys av hur de olika delarna av ett byggprojekt fortlöper. Foto: Mostphotos/Binosight/montage
I fjol lanserades branschens nya kvalitetsindex PQi. Nu används det i skarpt läge. ”Det är ett bra sätt att tidigt se problem som bör åtgärdas” säger Erik Dahlström, chef för nyproduktion på Fabege.

Att mäta kvalitet i byggverksamhet är svårt. Förhoppningen är dock att det ska bli enklare med ett kvalitetsindex som utvecklats av Byggherrarna, Luleå tekniska universitet och företaget Binosight.

Verktyget utgörs av en mätmodell som genererar värden för så kallat Project Quality Index, PQi, vilket Omvärldsbevakning berättat om tidigare. Mätresultaten kan sedan sammanställas till olika nyckeltal.

En gemensam plattform

Sedan en tid används PQi på flera håll runtom i landet med syfte att skapa en gemensam plattform för jämförelse, analys och förbättring av projekten. Fastighetsbolaget Fabege hör till dem som implementerat tjänsten.

Erik Dahlström Erik Dahlström. Foto: Fabege

– Det ger en helhetsbild av hur alla delar fungerar. Vi kan jobba med resultatet i pågående projekt och fånga upp sådant som behöver förbättras, och det är ett bra sätt att tidigt se problem som bör åtgärdas, säger Erik Dahlström som är bolagets chef för nyproduktion.

Han berättar att verktyget nu används i alla större projekt hos företaget. Implementeringen tar en del administration i anspråk och det behöver handla om projekt med viss omfattning och tidsrymd för att mätningarna ska uppfylla sitt syfte, enligt Erik Dahlström.

– Men det här verktyget kräver ändå betydligt mindre tid och är väldigt mycket lättillgängligare än det vi använt tidigare.

Ett molnbaserat verktyg

Tjänsten utgörs av ett molnbaserat mätverktyg. Alla i projektet som är anslutna till systemet får med ett visst intervall ett antal frågor som är utformade efter vilken roll de har.

Utifrån svaren genereras olika värden. Mätningen ger därigenom en övergripande bild av hur projektet fungerar jämfört med ”best practice” för branschen.

– Vi kan till exempel se om det är specifika delar eller vissa yrkesgrupper där det upplevs att allting inte fungerar som det ska. Det ger en möjlighet att göra insatser för att förbättra processen där det behövs.

Programvaran visar grafer och statistik som gör det möjligt att följa trender i projektet och hur arbetet fortlöper. En enklare resultatredovisning går att få gratis. Att ladda hem fördjupade analyser av projekt och projektportföljer medför en viss kostnad.

Fel orsakar miljardkostnader

Svinn, kvalitetsbrister och fel inom byggverksamhet orsakar kostnader på uppskattningsvis 100 miljarder kronor varje år, enligt en utredning som Boverket genomförde för några år sedan.

Nyligen presenterade Svensk Byggtjänst en rapport på samma tema. Här handlar det om olika typer av kommunikationsfel med en årlig slutnota på ungefär 65 miljarder kronor i sektorn.

Saga Hellberg Saga Hellberg. Foto: Byggherrarna

Saga Hellberg är branschutvecklare på Byggherrarna. Hon berättar att organisationen nu hoppas att PQi blir en del av lösningen för att systematiskt jobba med kvalitetsfrågor och ständiga förbättringar.

– Det här är en stor satsning och vår tanke är att kunna bidra med ett verktyg som blir etablerat och används av många, säger Saga Hellberg.

Hennes organisation och övriga parter har drivit projektet sedan 2017. Arbetet har skett med hjälp av en referensgrupp där några av landets största byggherrar ingått.

FAKTA Målen med PQi

  • Att skapa en branschstandard för fokus på byggkvalitet.
  • Att fungera som verktyg för ledningsgrupper.
  • Att ge underlag för forskning.
Källa: Byggherrarna
Bevaka ämnen i artikeln

Ekonomi Produktion
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Målen med PQi

  • Att skapa en branschstandard för fokus på byggkvalitet.
  • Att fungera som verktyg för ledningsgrupper.
  • Att ge underlag för forskning.
Källa: Byggherrarna