Varan har lagts till i varukorgen

Ja till två möjliga bostäder – i samma hus

Bostäder 26 apr 2021
domstol
Högsta domstolen har slagit fast att framtida möjligheter att bygga om till två separata lägenheter inte strider mot detaljplan som bara tillåter enbostadshus. Foto: Mostphotos
Det planerade huset skulle lätt gå att göra om till två lägenheter. Bygglovet överklagades eftersom detaljplanen bara tillät enbostadshus. Nu har Högsta domstolen gett bygget grönt ljus.

Byggnadsnämnden i Kungsbacka kommun beviljade bygglov för ett nytt enbostadshus och en komplementbyggnad som även den skulle inredas som bostad. Huvudbyggnaden fick bara innehålla en bostad, enligt detaljplanen.

Planritningarna visade att det ganska enkelt skulle gå att skapa två separata lägenheter av den planerade huvudbyggnaden. Allt som krävdes var att bygga ihop mellanväggarna och komplettera med ett kök.

Överklagades av närboende

Bygglovet överklagades av närboende. De ansåg nämligen att det var tydligt att avsikten med ansökan var att kringgå detaljplanens bestämmelser om att huvudbyggnaden endast får innehålla en bostad.

Ärendet tog sig sedan hela vägen till Högsta domstolen. I denna instans har det nu konstaterats att en ansökan om bygglov i regel ska bedömas utifrån de åtgärder som anges och det ritningsunderlag som lämnas in.

Framtida åtgärder påverkar inte

Bedömningen ska inte påverkas av eventuella byggåtgärder i framtiden, enligt domstolen. Den planerade byggnaden är därför att betrakta som förenlig med detaljplanen och överklagandet har avslagits.

Sammantaget innebär domen att det är tillåtet att bygga enbostadshus som enkelt kan göras om till två separata lägenheter, utan nytt bygglov. Detta gäller även om detaljplanen bara tillåter hus med en bostad.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Juridik Lov och tillsyn
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial