Varan har lagts till i varukorgen
Hälften av vattenmätarna visar fel
vattenmätare
Det är viktigt att vattenmätare visar rätt så att konsumenten betalar för rätt mängd vatten. (OBS. Mätaren på bilden har inget med testet att göra.) Foto: Bildkoll, Mostphotos
Vid en marknadskontroll upptäckte myndigheten Swedac att tre av sex mekaniska vattenmätare inte uppfyllde kravet på korrekt mätning. Kommuner kan ha fått för lite betalt.

Det var i höstas som Swedac köpte in och lät testa sex olika mekaniska vattenmätare som säljs på den svenska marknaden. Det visade sig då att hälften av mätarna inte uppfyllde kravet på korrekt mätning. Vid låga flöden och temperaturer var felmarginalen för stor.

Mätarna visade en negativ felvisning vilket innebär att de mäter en mindre mängd vatten än vad de borde göra. Swedac bedömer därför att ingen konsument har behövt betala för mycket, däremot kan kommuner som använt de aktuella mätarna ha fått för lite betalt.

Hin Lau, Swedac Hin Lau. Foto: Swedac

– Rent praktiskt ger detta inte en jättestor påverkan ute i verkligheten, då man sällan är i de låga flödesområdena där mätarna fungerar dåligt. Men mätarna uppfyller inte kraven och det måste vi lyfta upp, säger Hin Lau, utredare på avdelningen för reglerad mätteknik, Swedac.

Negativ felvisning

Swedac har möjlighet att vidta åtgärder mot de som tillverkar och säljer en produkt som inte klarar ställda krav. Det kan vara försäljningsförbud eller att produkten återkallas. Eftersom mätarna i detta fall visar en negativ felvisning har Swedac endast kontaktat tillverkarna och meddelat resultatet. De förutsätter dock att tillverkarna rättar till bristerna innan fortsatt försäljning.  

Enligt Hin Lau är testresultatet inte alarmerande men det kan vara av intresse för de som köper in mätare. Swedac har skickat ut testresultatet till alla vattenleverantörer i landet.

– Det är i kommunernas intresse att ha bra mätare, säger han.

Marknadskontrollen omfattade endast mekaniska vattenmätare då det fortfarande är dessa som dominerar bland mätare som är i drift. Men det sker en successiv förändring mot mer digitala vattenmätare, menar Hin Lau.

– Vattenmätare som använder ultraljudsteknik tar allt större marknadsandelar. Det vore därför intressant att göra en liknande marknadskontroll för dessa.

FAKTA Om Swedac

Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en myndighet som bland annat ansvarar för marknadskontroll och tillsyn av vattenmätare som säljs och används på den svenska marknaden. Deras uppdrag är att skydda privatkonsumenten och se till att de betalar för rätt mängd vatten.

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Upphandling Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om Swedac

Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, är en myndighet som bland annat ansvarar för marknadskontroll och tillsyn av vattenmätare som säljs och används på den svenska marknaden. Deras uppdrag är att skydda privatkonsumenten och se till att de betalar för rätt mängd vatten.