Varan har lagts till i varukorgen
Förslag att stärka hyresgästernas skydd
Bestämmelser 28 apr 2021
huvudbild_bostadsomrade_xx
För att underlätta för hyresgäster som får en väsentligt höjd hyra efter en renovering föreslår regeringen att den nya hyran ska kunna fasas in i ett lugnare tempo än vad som är fallet i dag. Foto: Michael Erhardsson
Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag att stärka skyddet för hyresgäster i vissa utsatta situationer. Bland annat föreslås starkare ställning vid renoveringar.
När hyresfastigheter missköts så att de boende drabbas måste det vara
möjligt att ingripa på ett effektivt sätt. Regeringen föreslår därför att det
införs en möjlighet i bostadsförvaltningslagen för hyresnämnden att förelägga fastighetsägaren att åtgärda brister i förvaltningen. Förhoppningen är att det ska ge ett flexibelt verktyg för att komma till

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Renoveringar Samhällsplanering
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter