Varan har lagts till i varukorgen
”Vi är ett kraftcentrum mot korruption”
Hallå där... 23 sep 2020
urban-halla-dar
Urban Månsson, ordförande i Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd och vd på Svensk Byggtjänst. Foto: Svensk Byggtjänst
Hallå där Urban Månsson, ordförande i Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd, som nu lanserar kostnadsfria e-utbildningar om korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens.

Vad är Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd?
– Etiska rådet är en samlingsplats och ett kraftcentrum för hela branschens arbete med byggetik.

Varför ett etiskt råd?
– Vi vill lyfta de problem som finns i byggbranschen. Vi är den enda branschen som har ett etiskt råd där man kan ställa frågor frågor om något är etiskt eller inte. 

Hur arbetar ni i rådet?
– Vi är en ideell intresseförening med en styrelse bestående av medlemmar från branschen. Rådet arbetar främst förebyggande och bedriver informationsverksamhet där vi håller föreläsningar och föredrag runt om i landet. Vi arbetar utifrån tre etiska pelare: Korruptionsbekämpning, mångfald och sund konkurrens. Vi har även en byggetisk dag varje år där vi sprider information genom föredrag och seminarier.

För att få svar på om något är etiskt eller inte brukar jag säga att man kan ställa sig tre frågor.

Hur ser unga i branschen på etik?
– Vi håller mycket föredrag för studenter där vi ser ett bra gensvar. Det brukar vara roliga diskussioner under våra träffar när vi lyfter exempel från verkliga arbetslivet. Vilka utmaningar som finns och hur man tacklar dessa. För att få svar på om något är etiskt eller inte brukar jag säga att man kan ställa sig tre frågor: Skulle du berätta om detta i personalmatsalen? Skulle du berätta för närmsta chef? Skulle du läsa om det i lokaltidningen? Om du kan svara ja på frågorna kan det vara en indikation på att det är ok, annars inte.

Nu har ni även e-utbildningar?
– Ja, vi har nyligen lanserat kostnadsfria digitala utbildningar inom våra kärnämnen. Syftet är att fler ska få grundläggande kunskaper om byggetik, att nå ut till de mindre företagen och till studenter. Alla ska ha tid och råd att utbilda sig i etik. Dessa utbildningar är 20 minuter långa med praktiska övningar, online, gratis och de som går kursen får diplom.

OM Samhällsbyggnadssektorns etiska regler

Reglerna syftar till att få samhällsbyggnadssektorns aktörer att uppträda och handla på ett sådant sätt att sektorn utgör en respekterad del av svenskt näringsliv. Reglerna ska leda till sund konkurrens och likabehandling av företag eller annan aktör, oberoende av storlek. Reglerna ska också stimulera samhällsbyggnadssektorns aktörer att uppfylla samhällets förväntningar på den goda organisationen, bland annat avseende miljö- och arbetsmiljö, mångfald och kvalitet. Samhällsbyggnadssektorns aktörer ska sträva efter att vara attraktiva arbetsplatser som skapar långsiktiga värden för kund och samhälle.

Antikorruption

§1 Aktör ska inta en strikt hållning till så kallad kontakt- och relationsskapande åtgärder i form av till exempel otillbörliga gåvor eller resor.
§2 Samarbetet med övriga parter inom ramen för ett uppdrag skall präglas av korrekta affärsrelationer, tydliga avtal och ömsesidig respekt.

Mångfald

§3 I samhällsbyggnadssektorn ska råda nolltolerans för alla former av diskriminering.
§4 Aktör ska verka för mångfald och erbjuda inkluderande arbetsplatser.

Sund konkurrens

§5 Aktör får inte anlita eller samarbeta med oseriösa aktörer. Svartarbete och i övrigt oskäliga arbetsvillkor ska aktivt motverkas.
§6 Aktör ska inte åta sig uppdrag som strider mot allmän rättsuppfattning, eller på annat sätt kan anses oacceptabelt.

FAKTA Etiska Rådets stiftelse & styrelse

Stiftelsen
Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Installatörsföretagen, Svensk Ventilation, Innovationsföretagen och Byggföretagen.
Medlemmar är Byggföretagen, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Svensk Ventilation, Svensk Betong, Måleriföretagen, Plåt & ventföretagen och Installatörsföretagen.

Styrelsen
Urban Månsson, vd Svensk Byggtjänst
Maria Hernroth, hållbarhetschef Peab
Cecilia Berglin, statsvetare SKR
Tore Styrman, Energi- & VVS-ingenjör Sandbäckens
Magnus Wallin, Sverigechef Kingspan Insulation
Kajsa Hessel, regionchef Sweco

Bevaka ämnen i artikeln

Hallå där... Arbetsmiljö Jämställdhet och mångfald Kompetens
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Etiska Rådets stiftelse & styrelse

Stiftelsen
Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Installatörsföretagen, Svensk Ventilation, Innovationsföretagen och Byggföretagen.
Medlemmar är Byggföretagen, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Svensk Ventilation, Svensk Betong, Måleriföretagen, Plåt & ventföretagen och Installatörsföretagen.

Styrelsen
Urban Månsson, vd Svensk Byggtjänst
Maria Hernroth, hållbarhetschef Peab
Cecilia Berglin, statsvetare SKR
Tore Styrman, Energi- & VVS-ingenjör Sandbäckens
Magnus Wallin, Sverigechef Kingspan Insulation
Kajsa Hessel, regionchef Sweco