Varan har lagts till i varukorgen
Tävla om de bästa klimatinitiativen
Bostäder 28 sep 2020
huvudbild_bostadslanga
Tävlingen syftar till att hjälpa bostadsföretag att inspirera varandra till minskade utsläpp av växthusgaser. Foto: Hadar Holm
Alla bostadsbolag som har antagit Sveriges Allmännyttas klimatinitiativ kan dela med sig av sina erfarenheter i en ny tävling.

Klimatinitiativet är ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser. Satsningen startade hösten 2018. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent.

De 180 deltagande företagen – som tillsammans har närmare 690 000 lägenheter – har kommit olika långt i sitt arbete och angriper utmaningen på olika sätt. Målsättningen med den nya tävlingen är att hitta de goda exempel som finns och sedan sprida erfarenheterna till alla andra bolag.

Fem tävlingskategorier

Med utgångspunkt från Klimatinitiativets två huvudsakliga mål och tre fokusområden finns det fem tävlingskategorier att anmäla sig till:

  1. Fossilfrihet
  2. Energieffektivisering
  3. Effekttoppar och förnybar energi
  4. Klimatkrav på leverantörer
  5. Klimatsmart boende.

Projektet eller arbetssättet ska vara genomfört, eller pågå, någon gång mellan Klimatinitiativets start 2018 och den sista september 2020. Tävlingsbidrag ska mejlas senast den 15 oktober 2020 till klimatinitiativet@sverigesallmannytta.se.

Ett företag koras som vinnare i varje priskategori, och priserna delas ut på den årliga Klimat- & energikicken den 24 november.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Renoveringar Energieffektivisering Hållbarhet Miljö
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter