Varan har lagts till i varukorgen
Sök stöd till gröna åtgärder
Finansiering 24 sep 2020
huvudbild_klimatklivet
Sveriges mål är att utsläppen av växthusgaser ska nå netto-noll senast år 2045. Foto: Mikael Damkier
Fram till den 30 september kan företag, organisationer och kommuner söka investeringsstöd från Klimatklivet till åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp.

Klimatklivet är ett investeringsstöd som går att söka för åtgärder som minskar
utsläppen av växthusgaser på lokal och regional nivå i Sverige. 

Investeringarna ska bidra till grön omställning som utöver klimatnyttan både stärker svenska företag och ger arbetstillfällen. De investerade medlen ska ge största möjliga utsläppsminskning per investeringskrona.

Öppet för innovativa lösningar 

Bidrag för att minska klimatpåverkan kan handla om många olika saker. Det kan bland annat vara publika laddningsstationer för elbilar, tankstationer, produktion av biogas eller andra biodrivmedel och konverteringar från olja till fossilfria alternativ inom transport, industri och lantbruk. Det behövs både innovativa tekniklösningar och konventionella metoder för att klimatmålen ska nås.

Det går däremot inte att söka stöd för åtgärder som:

  • måste genomföras enligt lag eller tillstånd
  • är berättigade till elcertifikat (till exempel elproduktion med hjälp av solenergi)
  • innebär marknadsföring av en viss produkt
  • påbörjats innan beslut om stöd
  • har en kortare återbetalningstid än fem år (utan stöd).

Tidigare åtgärder

Hittills har Naturvårdsverket som står bakom stödet beviljat 3416 lokala åtgärder genom Klimatklivet. Tillsammans förväntas de åtgärder som hittills fått stöd av Klimatklivet bidra med en årlig minskning av växthusgasutsläpp på 1,7 miljoner ton under den tid som åtgärderna är i funktion, i genomsnitt 16 år.

Många av de åtgärder som Klimatklivet stöttar skapar strukturella förändringar som finns kvar i många år framöver.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Finansiering Renoveringar Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial