Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Så flexibel får en detaljplan vara
Bestämmelser 14 sep 2020
detaljplan_webb
Mark- och miljööverdomstolen upphävde detaljplanen som antagits av Vadstena kommun. Foto: Montage/Mostphotos/Vadstena kommun
En detaljplan får gärna vara flexibel. Men den måste vara tillräckligt tydlig för att kommuninvånarna ska förstå vad som planeras. Det är slutsatsen i en ny dom.
Vadstena kommun antog en detaljplan för två fastigheter där det skulle byggas skola och sporthall. Situationsplan och gestaltning skulle dock fastställas först under bygglovsprocessen eftersom det handlade om en så kallad flexibel detaljplan. Men beslutet överklagades.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

OM Flexibla detaljplaner

  • Innebär att planen inte är anpassad efter ett specifikt projekt, utan ska möjliggöra många olika lösningar förbyggnadernas placering, utformning och utförande.
  • Fördelar kan vara att planen håller över tid och vid byte av exploatör, möjliggör en bredd av lösningar samt kan ge snabbare planprocess.
  • Nackdelar kan vara att det ställs större krav på detaljplanearbetet samt att det finns risker för oönskade resultat om processen inte är tydligt samordnad och om uppföljning vid bygglov inte fungerar som den ska.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Juridik Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Flexibla detaljplaner

  • Innebär att planen inte är anpassad efter ett specifikt projekt, utan ska möjliggöra många olika lösningar förbyggnadernas placering, utformning och utförande.
  • Fördelar kan vara att planen håller över tid och vid byte av exploatör, möjliggör en bredd av lösningar samt kan ge snabbare planprocess.
  • Nackdelar kan vara att det ställs större krav på detaljplanearbetet samt att det finns risker för oönskade resultat om processen inte är tydligt samordnad och om uppföljning vid bygglov inte fungerar som den ska.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial