Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Rot oförändrat i budgeten trots kraftigt ökad efterfrågan på svartarbete

Ola Månsson 25 sep 2020
vd, Installatörsföretagen
Rotavdraget återställs inte till 50 procent i höstbudgeten. Detta trots att rutavdraget höjs. Att regeringen inte återställer rotavdraget ökar risken för svartarbete när konjunkturen försvagas. Nästan hälften av tillfrågade företag i bygg- och installationsbranschen upplever redan en markant ökning av förfrågningar om svartarbete i år.
ola-mansson
Ola Månsson
vd, Installatörsföretagen

Rotavdraget återställs inte till 50 procent i höstbudgeten. Detta trots att rutavdraget höjs. Att regeringen inte återställer rotavdraget ökar risken för svartarbete när konjunkturen försvagas. Nästan hälften av tillfrågade företag i bygg- och installationsbranschen upplever redan en markant ökning av förfrågningar om svartarbete i år.

Den rådande pandemin har inneburit en tydlig ekonomisk nedgång vilket skapar osäkerhet på sikt. Bygg- och installationssektorn är inget undantag. Företagen inom bland annat el, vs och ventilation har delvis klarat krisen bättre än andra branscher, men oron för framtiden är stor.

Våra medlemsföretag har gjort sitt yttersta för att hålla igång produktionen under pandemin. Nu ser vi att stora projekt som rullat på börjar bli klara, men marknaden avvaktar med att dra igång nya satsningar eller skjuter på projektstarter. Vår bedömning är att den tuffaste perioden återstår.

Ett återställt rotavdrag är avgörande för att motverka svartarbete, fusk och mygel i en konjunkturnedgång. Det är synd att regeringen inte tar den chansen. Rotavdraget är en beprövad reform för att stimulera svensk ekonomi, där avdraget enkelt kan återställas till sin ursprungsnivå.

Att det finns en koppling mellan lågkonjunktur och ett ökat antal förfrågningar om svartjobb visar en undersökning som bygg- och installationssektorn nyligen genomfört bland sina medlemsföretag. Undersökningen visade att hälften av företagen fått frågor i år om huruvida de kan utföra arbeten utan kvitto och 4 av 10 företag uppger att det är en kraftig ökning från samma period förra året.

Vi representerar en bransch som är positiv till de klimatsatsningar och energibesparande åtgärder som regeringen och samarbetspartierna vill genomföra i budgeten. Det är våra medlemsföretag som möjliggör klimatomställningen. Men mer krävs för att ta Sverige genom krisen, och vi är mycket oroade gällande den ökade förfrågningsgrad om svartarbete som signaleras.

FAKTA Bakgrund ROT-avdraget

I slutet av augusti i år gick representanter från byggsektorn och industrin, se nedan, ut med en debattartikel som riktades till regeringen där man uppmanade till att snarast återställa ROT-avdraget samt höja beloppet.

Man sa då bland annat att ”Ett höjt ROT-avdrag skapar förutsättningar för att bibehålla och utveckla hållbara byggnader, kan ge tusentals nya jobb samtidigt som det bidrar positivt till klimatomställningen. En höjning av bidragsdelen från dagens 30 procent till 50 procent av arbetskostnaden, samt ett höjt takbelopp från 50 000 kronor till 100 000 kronor per person och år, kan skapa ytterligare upp till 7 500 heltidsarbeten inom bygg- och installationssektorn.
Vi står redo att återstarta Sverige för fler jobb och en starkare ekonomi. Vi tar ansvar för en grön omställning och ett hållbart samhälle. Är regeringen beredd att göra sitt - att snarast höja ROT-avdraget?”

Catharina Elmsäter-Svärd, vd Byggföretagen
Monica Björk, vd Byggmaterialhandlarna
Anneli Kouthoofd, vd, Byggmaterialindustrierna
Erik Haara, vd Glasbranschföreningen
Ola Månsson, vd Installatörsföretagen
Anders Robertsson, vd Maskinentreprenörerna
Pontus Sjöstrand, vd Måleriföretagen
Johan Lindström, vd Plåt- och Ventföretagen
Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong
Klas Wåhlberg, vd Teknikföretagen
David Johnsson, vd Trä- och Möbelföretagen, TMF

OM Ola Månsson

Ola Månsson är vd för Installatörföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar 3 600 medlemsföretag och är en del av Svenskt Näringsliv.

ola-mansson
Ola Månsson
vd, Installatörsföretagen
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bestämmelser
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler debattartiklar

Fler nyheter

OM Ola Månsson

Ola Månsson är vd för Installatörföretagen, en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar 3 600 medlemsföretag och är en del av Svenskt Näringsliv.