Varan har lagts till i varukorgen
Regeringen vill öka renoveringstakten
Renoveringar 15 sep 2020
huvudbild_renovering8
Regeringen vill tillföra medel för att fler nödvändiga renoveringar av flerbostadshus ska kunna genomföras. Foto: Leif Ingvarson/Mostphotos
Regeringen föreslår 900 miljoner kronor till åtgärder för energieffektivisering i flerbostadshus. Syftet är att öka takten på energieffektiviseringen och samtidigt förbättra förutsättningarna för att genomföra nödvändiga renoveringar.

Regeringen bedömer att det fortsatt krävs stora investeringar för att uppnå både förbättrad energiprestanda och åtgärda renoveringsbehovet i det befintliga byggnadsbeståndet. Därför skjuter nu regeringen till pengar till ett nytt stöd för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus.

Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Stöd ska öka takten

Stödet ska bidra till att öka takten i energieffektiviseringen av flerbostadshusbeståndet. Det är i primärt avsett att vara ett stöd till merkostnader för energieffektiviserande åtgärder. Sådana åtgärder är ofta integrerade med renoveringsåtgärder och kommer därför även att kunna bidra till att renoveringar av flerbostadshusen genomförs.

Utformas under hösten

Regeringen föreslår att stödet ska omfatta 900 miljoner kronor 2021, 2 400 miljoner kronor 2022 och 1 000 miljoner kronor 2023.

En närmare utformning av stödet kommer att utarbetas under hösten. Vid utformningen kommer hänsyn att tas till tidigare erfarenheter av stöd till energieffektivisering av fastighetsbeståndet.

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Energieffektivisering Finansiering Samhällsplanering
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter