Varan har lagts till i varukorgen

Nya skärpta krav på arbetsplatsen

Arbetsmiljö 7 sep 2020
Kontor
Redan vid projekteringen ska byggherrar, arkitekter och projektörer ta hänsyn till arbetsmiljön på den färdiga arbetsplatsen. Foto: Katja Kircher
Från årsskiftet gäller nya regler för hur arbetsplatser ska utformas. Bland annat skärps reglerna om tillgänglighet och råden om uteluftsflöden lyfts upp till krav.

Arbetsmiljöverket har beslutat om nya, ändrade föreskrifter om arbetsplatsens utformning, AFS 2020:1. Kraven börjar gälla skarpt redan den 1 januari 2021 och omfattar både nya och befintliga arbetsplatser. Det är därför hög tid för branschen att sätta sig in i ändringarna.

Föreskrifterna innehåller regler om allt från luftkvalitet, till krav på dagsljus, belysning, personalutrymmen, tillgänglighet, utrymning och säkerhet. Många av reglerna har funnits tidigare men en del har förtydligats, skärpts och tillkommit.

Skärpta krav på rörelseutrymme

Kravet på att byggherrar, arkitekter och projektörer ska ta hänsyn till arbetsmiljön i den färdiga byggnaden redan vid projekteringen blir tydligare. Det kan, enligt Arbetsmiljöverket, handla om att det ska finnas tillräckliga personalutrymmen eller möjlighet till dagsljus.

Ett annat exempel på skärpning gäller kravet på att det ska finnas rörelseutrymme vid arbete där man behöver vrida, huka eller böja sig ned. Det nu gällande rådet om att det ska vara 0,8 meter fritt arbetsutrymme vid vård eller flytt av patienter inom vård och omsorg, blir ett generellt krav som gäller inom all verksamhet.

En god arbetsmiljö för alla

En annan stor och viktig förändring i föreskrifterna handlar om skärpta krav på tillgänglighet. Nya arbetsplatser ska planeras så att de kan erbjuda en god arbetsmiljö för alla. Det innebär att arbetsplatser ska projekteras så att de blir tillgängliga för personer med funktionsnedsättning, vilket ställer krav på bland annat dörrbredd och säkra utrymningsvägar.

Fredrik Haux, Arbetsmiljöverket Fredrik Haux, Arbetsmiljöverket

Arbetsplatsen ska dessutom vara tillgänglig för personer med allergier vilket ställer krav på luftkvaliteten.

– För att nå en god luftkvalitet så gäller det att man har en god ventilation, termiskt klimat, städning, ytskikt och naturligtvis rutiner och systematiskt arbetsmiljöarbete som måste ske regelbundet, säger Fredrik Haux, handläggare inom ventilation och termiskt klimat på Arbetsmiljöverket.

Koldioxid tas bort som indikator

Enligt Fredrik Haux innehåller föreskriften inte så många förändringar inom ventilationsområdet, men det finns några saker som bör nämnas. Kravet om att eftersträva en koldioxidhalt under 1000 ppm som en indikator på att luftkvaliteten är tillfredställande har tagits bort.

– Istället har vi infört ett direkt krav på uteluftsflödet, säger Fredrik Haux.

Arbetsplatser ska nu normalt kunna förses med minst sju liter uteluft per sekund och person, samt minst 0,35 liter per sekund och kvadratmeter golvyta. Detta var tidigare bara ett allmänt råd. Fredrik Haux menar dock att konsekvensen av dessa förändringar är liten.

Det blir inga skillnader i reella flöden

– Man byter egentligen bara parameter. Det blir inga skillnader i reella flöden och det kommer inte att kosta några pengar. Men vi gör det tydligare att det är uteluftflödet som är kravet nu. Om bara koldioxid mäts så tänker man inte på alla emissioner som kommer från golv, väggar, datorer och plaster eller bakterier och partiklar som finns i rummet.

Fredrik Haux påtalar dock att en mätning av koldioxidhalten fortfarande är ett bra och enkelt sätt att uppskatta luftflödet på. Det som står om koldioxidhalt och koldioxidmätning i nuvarande föreskrift kommer att finnas med i en vägledning till den nya föreskriften, som Arbetsmiljöverket just nu håller på att ta fram.

Lättare krav på kontroll av ventilation

En annan förändring gäller ändrade krav på kontroll av ventilationssystem. Enligt nuvarande föreskrifter så ska ventilationssystem kontrolleras, underhållas regelbundet och detta ska dokumenteras.

Om ventilationssystemet omfattas av regler för obligatorisk ventilationskontroll, OVK, enligt Boverkets föreskrifter så kommer det att räcka enligt de nya föreskrifterna.

– Om en OVK-kontroll har utförts inom rätt tid och en arbetsgivare kan visa protokollet så kommer det att räcka. Det blir en förenkling, berättar Fredrik Haux.

FAKTA Om föreskriften

Den 1 januari 2021 börjar Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1 att gälla. Den ersätter följande föreskrifter som upphör att gälla den 31 december 2020:

Källa: Arbetsmiljöverket
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Arkitektur Bestämmelser Innemiljö Lokaler Projektering Säkerhet- och larmsystem Tillgänglighet Ventilation
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om föreskriften

Den 1 januari 2021 börjar Arbetsmiljöverkets föreskrift Arbetsplatsens utformning AFS 2020:1 att gälla. Den ersätter följande föreskrifter som upphör att gälla den 31 december 2020:

Källa: Arbetsmiljöverket