Varan har lagts till i varukorgen
Krav på matavfallsinsamling skjuts upp
Avfall 28 sep 2020
sopbil
Kommuner skulle tillhandahålla matavfallsinsamling från 1 januari 2021. Det skjuts upp till slutet av 2023. Foto: Mostphotos
Regeringen skjuter upp kravet på kommuner att ha matavfallsinsamling. Istället för till årsskiftet ska det vara infört först om tre år.

Redan i juni i år meddelade regeringen att de tänkte skjuta upp kravet på att varje svensk kommun ska tillhandahålla ett separat system för matavfallsinsamling. Något som Omvärldsbevakning skrev om då.

I förra veckan meddelade regeringen att kravet kommer att skjutas upp i två år. När regeringen beslutade om kravet 2018 var kravet att alla kommuner, med vissa undantag, skulle ha ett system klart till senast 1 januari 2021. Nu blir det istället 31 december 2023 som kommunerna måste tillhandahålla separat matavfallsinsamling.

Med flera krav

Enligt regeringen grundar sig beslutet också i att nya EU-krav gör att allt biologiskt avfall ska insamlas separat. Förutom matavfall gäller detta för trädgårds- och parkavfall. Regeringen siktar på att det också ska bli lagkrav 31 december 2023 men när reglerna kommer ska regeringen återkomma med. Dock meddelar man att ett besked ska komma i god tid innan utgången av 2023.

− Majoriteten av Sveriges kommuner har redan idag matavfallsinsamling i någon form. Genom att vi tar ett samlat grepp på kraven på insamling av matavfall med annat bioavfall möjliggör vi samordningsvinster i det kommunala genomförandet, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP) i ett pressmeddelande.

Andra regler ses över

Regeringen tänker också se över reglerna för bostadsnära insamling av förpackningar. Tanken var att ett system för detta skulle finnas på plats från 1 januari 2021. Enligt lagen om producentansvar ska de som producerar förpackningar tillhandahålla det.

Men de två ansökningar som kom in till Naturvårdsverket för sådana system fick avslag. Då det inte skulle finnas något system för sådan insamling från årsskiftet har regeringen beslutat att den gällande ordningen för insamlandet av förpackningar ska gälla. Det innebär att den bostadsnära insamling som pågår idag och utförs av kommuner eller privata bolag kan fortgå.

Vill se samlad insamling

Intresseorganisationen Avfall Sverige är delvis kritiska till beslutet. Främst för de kommuner som ännu inte infört bostadsnära insamling av matavfall och som inte vet om de ska planera för att ta hand om alla avfallsslag. Man menar att detta kan leda till att kommuner investerar i system som på sikt inte är de mest effektiva.

– Avfall Sverige ser hellre en lösning där hushållen får en samlad insamling av rest- och matavfall, förpackningar och tidningar. Jag är övertygad om att det tillsammans går att hitta en sådan lösning som både fungerar praktiskt och ekonomiskt, säger Tony Clark, vd på Avfall Sverige, i en kommentar på organisationens hemsida.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Avfall Bestämmelser
Fackområden

Anläggning Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial