Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Konsekvenserna av skärpta kravnivåer för laddinfrastruktur
Energi 25 sep 2020
29808932-charging-battery-of-an-electric-car-1
Boverket har på regeringens uppdrag utrett konsekvenserna av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för laddfordon. Foto: Mostphotos
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda konsekvenserna av skärpta kravnivåer på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation. Utredningen visar att det kan bli kostsamt, speciellt för fastighetsägare.
Regeringen har tidigare lagt propositionen, Genomförande av EU:s ändringsdirektiv om byggnaders energiprestanda, på riksdagens bord. EU-direktivet omfattar bland annat krav på laddinfrastruktur vid ny- och ombyggnation. Den fastställer minimibehovet av laddplatser och gäller i hela EU. 

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Dessa kravnivåer ska utredas

För bostadshus 

 • Krav på ledningsinfrastruktur (förberedelse) för alla parkeringar med minst fem parkeringsplatser (istället för över tio).
 • Installation av laddningspunkter vid en femtedel av platserna (istället för inga krav).

För andra byggnader än bostadshus

 • Krav för alla parkeringar med minst fem parkeringsplatser (istället för över tio).
 • Ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser (istället för till en femtedel).
 • Installation av laddningspunkter vid en femtedel av platserna (istället för en laddningspunkt).
 • Motsvarade krav för ouppvärmda byggnader (istället för inga krav).
 • Utredningen av de ändrade kravnivåerna ska särskilt belysa samhällsekonomiska konsekvenser och direkta och indirekta effekter för utsläppen av växthusgaser. 
Källa: Boverket
FAKTA Skälen som talar emot

Boverkets rapport visar att det finns flera skäl som talar emot kraven som har utretts i utredningen:

 • Teknikutvecklingen på området är snabb och det finns en betydande risk för inlåsningseffekter.
 • Det kan bli mycket kostsamt i enskilda fall. Detta gäller särskilt för byggnader med ett stort antal parkeringsplatser eftersom ett stort antal laddningspunkter kan innebära betydande kostnader. Även för fall med ett relativt begränsat antal parkeringsplatser kan dock kostnaderna bli betydande om kapacitetssäkring behöver göras.
 • Kraven kan medföra att laddningspunkter installeras som inte kommer att användas i praktiken. Särskilt är detta troligt för laddningspunkter på parkeringar som används kort tid.
 • Hur stora klimateffekterna faktiskt blir av de utökade kravnivåerna är helt beroende av de antaganden man gör, både vad gäller tillkommande laddningspunkter och tillkommande laddfordon. De genomförda beräkningarna indikerar dock att kostnaderna vid utökade krav inte vägs upp av klimatvinsten.
Källa: Boverket
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Eldistribution Elinstallation Bostäder Bestämmelser Forskning Teknik
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Dessa kravnivåer ska utredas

För bostadshus 

 • Krav på ledningsinfrastruktur (förberedelse) för alla parkeringar med minst fem parkeringsplatser (istället för över tio).
 • Installation av laddningspunkter vid en femtedel av platserna (istället för inga krav).

För andra byggnader än bostadshus

 • Krav för alla parkeringar med minst fem parkeringsplatser (istället för över tio).
 • Ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser (istället för till en femtedel).
 • Installation av laddningspunkter vid en femtedel av platserna (istället för en laddningspunkt).
 • Motsvarade krav för ouppvärmda byggnader (istället för inga krav).
 • Utredningen av de ändrade kravnivåerna ska särskilt belysa samhällsekonomiska konsekvenser och direkta och indirekta effekter för utsläppen av växthusgaser. 
Källa: Boverket
FAKTA Skälen som talar emot

Boverkets rapport visar att det finns flera skäl som talar emot kraven som har utretts i utredningen:

 • Teknikutvecklingen på området är snabb och det finns en betydande risk för inlåsningseffekter.
 • Det kan bli mycket kostsamt i enskilda fall. Detta gäller särskilt för byggnader med ett stort antal parkeringsplatser eftersom ett stort antal laddningspunkter kan innebära betydande kostnader. Även för fall med ett relativt begränsat antal parkeringsplatser kan dock kostnaderna bli betydande om kapacitetssäkring behöver göras.
 • Kraven kan medföra att laddningspunkter installeras som inte kommer att användas i praktiken. Särskilt är detta troligt för laddningspunkter på parkeringar som används kort tid.
 • Hur stora klimateffekterna faktiskt blir av de utökade kravnivåerna är helt beroende av de antaganden man gör, både vad gäller tillkommande laddningspunkter och tillkommande laddfordon. De genomförda beräkningarna indikerar dock att kostnaderna vid utökade krav inte vägs upp av klimatvinsten.
Källa: Boverket