Varan har lagts till i varukorgen

Svårt vara chef på distans under corona

hemmakontor
Chefer i samhällsbyggnadssektorn har ställt om verksamheten i högre grad jämfört med andra branscher, menar Kajsa Hessel, Byggchefernas ordförande. Foto: Tobias Sterner
En ny rapport om att vara chef under pandemin visar att hanteringen av digitala hjälpmedel och att leda på distans upplevs som en rejäl utmaning. Samtidigt kan var femte chef även se fördelar med krisen.

Det är nu mer utmanande än någonsin att vara chef, visar Byggchefsbarometern 2020. Alla medarbetare trivs inte med att arbeta hemifrån och det är svårare att som chef se hur varje enskild medarbetare har det när man inte kan mötas som vanligt. Det skriver Kajsa Hessel, Byggchefernas ordförande, i förordet till den färska rapporten från Byggcheferna.

kajsahessel

Rapporten är baserad på Byggchefsbarometern 2020, en ny Novus-undersökning, där 1 700 chefer i samhällsbyggnadssektorn fått besvara frågor om det nya arbetslivet under corona.

Det är svårare att leda på distans, till exempel att hålla svåra samtal i en digital verklighet.

Få kontroll över resultatet

De flesta uppger att de är påverkade av corona i sin roll som ledare, 31 procent i ganska eller mycket stor utsträckning. Fyra av 10 tycker det svåraste i coronatider är hanteringen av digitala hjälpmedel och att ledarskapet blir svårare när det inte går att träffa medarbetare i fysiska möten.

Att planera bemanningen är det som har påverkat många chefer under pandemin, uppger fyra av tio. En fjärdedel tycker att arbetet med att skaffa sig kontroll över resultat påverkats, en svårighet som flest chefer inom installation, fastighet och tekniska konsulter uppger.

En ökad stress att vara chef

Krisen har medfört en ökad stress för cheferna. En viktig förklaring är att det är svårare att leda på distans, till exempel att hålla svåra samtal i en digital verklighet. Den kompetensutveckling som chefer nu kan behöva är förmågan att leda på distans och leda i kris, är en slutsats i rapporten.

Corona verkar ha påskyndat chefernas digitala kompetens. Sex av tio chefer förutspår att deras verksamhet kommer att vara mer innovativ efter krisen.

Hälften av cheferna inom samhällsbyggnad har förändrat verksamheten i någon form det vill säga lagt till, tagit bort eller förändrat någon del av den ordinarie verksamheten. Framförallt har fastighetsbranschen genomgått förändringar, här svarar 64 procent av cheferna att någon förändring skett.

För fem av tio respektive sex av tio chefer har mängden sjukskrivningar, mängden administration, tid för ledarskap och tid för strategiska/långsiktigt viktiga frågor inte förändrats. I installationsbranschen har dock sjukskrivningarna bland medarbetare ökat för hälften av cheferna.

Den största utmaningen för fastighetscheferna är att fortsätta driva långsiktiga satsningar, 54 procent av cheferna. För tekniska konsulter är största utmaningen att behålla nyckelmedarbetare,37 procent.

Fortsatt ökat hemarbete

För sju av tio har krisen inte medfört några fördelar, varken för chefen som person eller för chefens verksamhet. Men för var femte chef finns det fördelar med krisen. Det gäller i högre utsträckning för fastighetschefer och för tekniska konsultchefer.

Trots utmaningar ser var femte chef alltså också möjligheter i krisen, viktiga lärdomar som de tror kommer leva kvar när viruset släppt greppet om vårt samhälle. Detta gäller till exempel större kunskaper om digitalisering som det ökade hemarbetet lett till.

Totalt i alla branscher anser sex av tio chefer att de förändringar som införts under pandemin har bidragit positivt till digitaliseringsarbetet på deras arbetsplats. Corona verkar ha påskyndat chefernas digitala kompetens. Sex av tio chefer förutspår att deras verksamhet kommer att vara mer innovativ efter krisen.

En annan fördel som cheferna upplever är att mötena har blivit effektivare och att det är bra att resor har kunnat undvikas vilket sparat både tid, pengar och miljön.

Ökad flexibilitet i branschen

Det finns också chefer som uppger i undersökningen att i dessa speciella tider har deras ledarskap förbättrats och relationerna stärkts. Man har tvingats bli tydlig, följa upp individuellt med medarbetarna och oron för viruset har gjort människor mer måna om varandra, menar Kajsa Hessel.

Hon menar att det verkar som att chefer i samhällsbyggnadssektorn har ställt om verksamheten i högre grad jämfört med andra branscher, trots att samhällsbyggnad vanligtvis går sent in i en lågkonjunktur.

–Det tyder på flexibilitet och anpassningsförmåga i vår bransch, säger Kajsa Hessel. 

FAKTA De största utmaningarna under corona är:

  • Lönsamhet (36 % av cheferna)
  • Att behålla eller öka produktivitet (36 % av cheferna)
  • Att hitta kompetens (35 % av cheferna)
  • Den största utmaningen för fastighetscheferna är att fortsätta driva långsiktiga satsningar (54 % av cheferna).
  • För tekniska konsulter är största utmaningen att behålla nyckelmedarbetare (37 % av cheferna).
Källa: Byggchefsbarometern 2020
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Kris och beredskap Arbetsmiljö Digitalisering Kompetens
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA De största utmaningarna under corona är:

  • Lönsamhet (36 % av cheferna)
  • Att behålla eller öka produktivitet (36 % av cheferna)
  • Att hitta kompetens (35 % av cheferna)
  • Den största utmaningen för fastighetscheferna är att fortsätta driva långsiktiga satsningar (54 % av cheferna).
  • För tekniska konsulter är största utmaningen att behålla nyckelmedarbetare (37 % av cheferna).
Källa: Byggchefsbarometern 2020
Fördjupningsmaterial