Varan har lagts till i varukorgen

Byggbranschens giganter spår ljus framtid

Snåret 3 sep 2020
huvudbild_sn64
Jens Linderoth, analyschef på affärskonsulterna Navet, Hans Eliasson, ägare av Gullringsbo och Erik Paulsson, grundare av PEAB. Foto: Industrifakta/Mickael Tannus, Linn Blomqvist, Jesper Hellgren
I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret ställs frågan hur allvarligt Coronakrisen kommer att påverka bygg- och fastighetsbranschen.

Krisen skapar oro även i byggbranschen. Redan före Covid-19 sågs en avmattande produktionskurva. Jens Linderoth, analyschef på affärskonsulterna Navet, ger sin omvärldsanalys kring hur krisen kommer påverka branschen framöver.

– Till skillnad från 90-talskrisen tyder mycket på att räntorna kommer ligga kvar kring nollan nu, men det har varit en rekordsnabb konjunkturavmattning vilket brukar påverka fastighetsmarknaden. Inom bygg brukar infrastruktur, offentligt byggande och ombyggnader alltid stå sig bättre i svåra tider. Just nu är det dessutom mycket miljöanpassningar som ska göras i befintliga fastigheter, berättar Jens Linderoth och spår att nedgången planas ut nästa år för att vända uppåt 2022.

Skillnad nu och då

– Kriser är det absolut viktigaste för att få ordning på saker som inte har skötts, och efter en kris finns störst möjligheter, menar Erik Paulsson, som tillsammans med sin bror grundade PEAB och idag genom koncernen Backahill bland annat är storägare i Fabege, Brinova, Wihlborgs, Catena, och Diös.

Inom bygg brukar infrastruktur, offentligt byggande och ombyggnader alltid stå sig bättre i svåra tider. Just nu är det dessutom mycket miljöanpassningar som ska göras i befintliga fastigheter

Under finanskrisen på 90-talet då rekordmånga bolag gick i konkurs var han fortfarande operativ i PEAB. Under denna period inledde PEAB en riktig köpoffensiv av företag vilket ledde till att bolaget gick från att vara lokalt till rikstäckande. Trots de egna stora investeringarna i tider av kris i samhället så lyfter han ett varningens finger till alla som planerar köp.

– Ha en ordentlig reserv på banken. Har vi inte pengar på kontot ska vi inte göra affärer.

Med tanke på hur kraftigt den svenska fastighetsmarknaden överbelånades i början av 1990-talet så kan den till synes självklara uppmaningen vara viktig som påminnelse, något även Hans Eliasson återkommer till. Han pekar på att högt belånade fastighetsinvesteringar ökat i popularitet. Han förklarar också närmare hur han ser på möjligheterna att bygga långsiktigt hållbara affärer inom bygg och fastighet.

"Lite is i magen"

Framtidsvisionen för branschen är ändå rätt ljus enligt både Erik Paulsson och Hans Eliasson. Eliasson äger genom sin koncern Gullringsbo egendomar bland andra Svenska Hus och MVB Bygg.

– 90-talskrisen gick över efter 3 - 4 år och den var mycket värre än den kris vi befinner oss i nu. Man får ha lite is i magen. Så länge jordens befolkning ökar, så länge Sveriges befolkning ökar, så länge människor vill springa fortare, hoppa högre och flytta till större så kommer jorden och Sverige att överleva. Det är klimatet som kan ändra allt, säger Hans Eliasson och spår att krisen kommer blåsa över inom något år.

I podcasten delar Eliasson också med sig av sin syn på varför vissa överlever genom kriser och andra inte.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Snåret Kris och beredskap Ekonomi Finansiering Samhällsplanering Bostäder Renoveringar
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial