Varan har lagts till i varukorgen

Nej till Vätterhems off grid-bostäder

Energi 30 okt 2020
thorbjorn-hammerth-8
"Vi är fortfarande väldigt intresserade av vätgas", säger Vätterhems vd Thorbjörn Hammerth efter beskedet att det inte blir några självförsörjande hyreshus i Huskvarna. Foto: Vätterhem
Vätterhems satsning på att låta två bostadshus bli självförsörjande har stoppats. "Det är lätt att vara efterklok, men vi ger inte upp", säger bolagets vd Thorbjörn Hammerth.

Det kommunala bostadsbolaget Vätterhem skulle bli först i världen med självförsörjande hyreshus men nu får planerna läggas på is. Detta efter att Energimyndigheten nekat det stöd man sökt för projektet på 55 miljoner kronor. 

 Skälet var bland annat att man inte såg en snabb kommersialisering av projektet, vilket inte heller var vårt syfte. Vi efterfrågade ett kunskapsutbyte där vi skulle mäta skillnader i data, information och beteenden med målet att sen kunna implementera lösningarna i vårt äldre bestånd. Speciellt vad gäller AI och maskininlärning, säger Thorbjörn Hammerth, vd på Vätterhem. 

Min tilltro till vätgas har växt under den här resan.

Beskedet blev tungt

Det uteblivna stödet blev ett tungt besked för Vätterhem. Speciellt eftersom bolaget gjort en studie tillsammans med Energimyndigheten, RISE, Yellon och Mälardalens högskola där man tittade på om det är tekniskt och ekonomiskt realistiskt att bygga ett självförsörjande bostadsområde i urban miljö som inte är inkopplat på elnätet, fjärrvärmenätet eller kommunalt vatten och avlopp. 

thorbjorn-hammerth-7 Thorbjörn Hammerth, vd på Vätterhem. Foto: Vätterhem

 Vi hade skapat en simuleringsmodell och trodde att nästa steg var att förverkliga modellen. I och med att vi hade den första finansieringen på plats så tyckte vi att vi hade slagläge. Så det var synd att det inte fungerade hela vägen, säger Thorbjörn Hammerth. 

Han nämner att om de hade känt till alla förutsättningar i ett tidigare skede hade man agerat annorlunda.

Då skulle vi ha breddat den externa finansieringen eller inriktat anläggningen på energiområdet med solceller, batterier, vätgas och bränsleceller. Alltså inte gått all-in med ett komplett självförsörjande hus. Det är lätt att vara efterklok men hela processen har gett oss ovärderliga kontakter, partners och lyft oss flera nivåer som göra att vi idag jobbar naturligt med bostadsinnovationer. 

Projektet fortsätter i ny skepnad

I det planerade projektet skulle fyra hus byggas med totalt 80 lägenheter, varav två skulle bli självförsörjande när det gäller el, vatten, avlopp och värme.

Nu när planerna stoppats kommer husen att byggas som passivhus med smarta energilösningar som solceller och batterilager. Husen förväntas bli ungefär 20-40 procent av den tänkta off grid-lösningen och medför en extrakostnad på cirka 10-15 miljoner kronor.

Innebär detta att vätgas utesluts helt från projektet? 
– Ja, men vi är fortfarande väldigt intresserade av vätgas och vi har planer på att testa liknande koncept om ett år fast i mindre skala. Då kommer vi att ansöka om stöd igen eller att vi utvecklar ett eget koncept tillsammans med energibolaget i Jönköping som vi har mycket starka relationer med. Min tilltro till vätgas har växt under resan och jag ser det som det starkaste alternativet till den framtida energiförsörjningen. 

FAKTA Om Vätterhem

Vätterhem är det största bostadsbolaget i Jönköpings kommun. Närmare 19 000 personer bor i bolagets lägenheter, vilket motsvarar ungefär var åttonde invånare i kommunen. De bygger cirka 200-250 nya bostäder varje år.

Bevaka ämnen i artikeln

Energi Eldistribution Elproduktion Bostäder Finansiering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om Vätterhem

Vätterhem är det största bostadsbolaget i Jönköpings kommun. Närmare 19 000 personer bor i bolagets lägenheter, vilket motsvarar ungefär var åttonde invånare i kommunen. De bygger cirka 200-250 nya bostäder varje år.