Varan har lagts till i varukorgen
Sakerna som avgör betongbroars livslängd
Forskning 9 okt 2020
betongbro_webb
En betongbros design är en sak som kan inverka på dess livslängd. Foto: Johan Bjurer/Mostphotos
Det finns många anledningar till att betongbroars livslängd och beständighet blir kortare än beräknat. En ny studie har kartlagt vad forskningen ser för orsaker.

Det är forskare vid det statliga forskningsinstitutet RISE som har gjort rapporten. Förutom att man har tittat på tidigare forskning har det genomförts intervjuer med forskare, konstruktörer, beställare, materialtillverkare och utredare.

Genom detta har man kunnat se ett antal faktorer som påverkar en betongbros livslängd. Det varierar väldigt mycket beroende på den unika konstruktionen. Val av design, material och utförande påverkar livslängden. Samma sak även på hur stort slitaget är, underhåll och exponering för väder och vind under lång tid.

Vanligaste orsaken till skador på betongbroar verkar dock enligt rapporten bero på klorider som kommer i kontakt med armeringen, vilket leder till korrosion på konstruktionen.

Kan förlänga livslängden

Det finns många olika sätt att förlänga en betongbros livslängd konstaterar man i rapporten. Undvika riskkonstruktioner vid valet av utformning, mer tät betong och armering som inte har samma benägenhet att rosta är val som kan ge en längre livslängd.

Även att göra bron av prefabricerade element kan ge flera fördelar som förlänger livslängden.

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Konstruktion Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter