Varan har lagts till i varukorgen

Så ser kunskapsläget ut för träbyggande

Bostäder 19 okt 2020
trähus
Den nya rapporten samlar lärdomar och erfarenheter kring byggnader med trästomme. Foto: Mostphotos
Träbyggande lyfts ofta som det klimatsmarta alternativet. Men vad vet branschen idag om teknisk prestanda för biobaserade stommar? I en ny rapport sammanfattas kunskapsläget.

Drift och inte minst produktion av byggnader står för stora delar av samhällets resursanvändning och miljöpåverkan. Trä anses vara en viktig del av lösningen. Därför har nu forskningsinstitutet Rise gjort en sammanfattning av den kunskap som finns kring teknisk och miljömässig prestanda för biobaserade stommar.

Rapporten syftar bland annat till att redovisa tidigare lärdomar för att beslutsfattare inte ska upprepa misstag eller ställas inför problem som redan är lösta. Fokus ligger främst på brandskydd, bärförmåga, och bullerskydd.

Det har inte gjorts någon avgränsning till specifika byggnadstyper i studien. Däremot säger sig rapportens författare haft ett särskilt intresse för de byggnader som blivit möjliga efter regeländringarna 1994, som möjliggjort trähus med fler än två våningar

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Brand Forskning Hållbarhet
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial