Varan har lagts till i varukorgen
Framtidens elvägar
Så påverkas basunderhållet av ny elvägsteknik
Forskning 19 okt 2020
elvagar.webb
Trafikverket har undersökt hur det så kallade BAS-underhållet påverkas vid olika typer av elvägar. Foto: Trafikverket
Vad är merkostnaderna för att utföra det vanligaste underhållet av en elväg jämfört med en normal väg och vad behövs för att bibehålla en robust, driftsäker och säker anläggning? Detta undersöks i en ny rapport.

Det finns flera sätt att bygga elväg på och i Sverige använder man följande tekniker; överföring via luftledningar, konduktiv skena i vägen eller induktiva spolar under vägytan.

Oavsett vilken lösning man väljer eller en kombination av olika lösningar så påverkas väganläggningens underhåll och drift på olika sätt. Detta konstateras i en rapport som Trafikverket har tagit fram. 

krister-palo Krister Palo, Trafikverket.

– Vi har tittat på om det vanligaste förekommande vägunderhållet kan utföras och vilka merkostnader som kan bedömas uppstå för respektive teknik, säger Krister Palo på Trafikverket och huvudförfattare till rapporten.

De områden som berörs är beläggningsunderhåll, slåtter/röjning, avvattning, trafikstyrning, vintervägklass, snöröjning, halkbekämpning, bärighet och underhållskostnader för vägframkomlighet till matningsstationer.

Vi ser att det finns vissa osäkerheter med robustheten hos vissa av teknikerna.

Merkostnaderna för att utföra underhåll av en elväg jämfört med en normal väg, har analyserats och bedömts. Trafikverket ser en stor skillnad mellan teknikerna. Den teknik som ger de minsta kostnadsökningarna är den induktiva tekniken, Electreon. Tabellen nedan är en sammanställning av bedömda merkostnader per färdriktning i kronor per kilometer och år.

statistik Illustration: Trafikverket

Konkreta exempel beskrivs

I rapporten har man försökt beskriva vilka aspekter som kan påverka drift och underhåll, det vill säga vad som kan påverka dagens underhållsverksamhet.

Denna del består av en hel del frågor och frågeställningar som man försökt hantera och besvara.

– Vi ser att det finns vissa osäkerheter med robustheten hos vissa av teknikerna. Hur kommer nedfrästa skenor och induktiva spolar påverkas av eventuella tjällyftningar och andra rörelser i vägkroppen? 

Ett pågående arbete

Vidare tar rapporten upp aspekter som kan påverka krav och regelverk. Exempelvis hur BAS-kontrakten ska utformas, vilken kompetens som kommer att behövas av service och underhållspersonal med mera. Ett arbete kommer att intensifieras framöver.

– Det är viktigt att ha i åtanke att det här är ett första försök i att göra en bedömning och ett arbete som kommer fortgå under en längre tid, säger Krister Palo.

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Eldistribution Underhåll Vägar och gator Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter