Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Råd för upphandling av underhåll för vägbelysning
Belysning 6 okt 2020
41726081-night-view-of-wide-street-and-lamp-post-light-in-weesp-1
EU-projektet Lighting Metropolis har gett ut tre vägledningar under året, senaste en kopplad till drift och underhåll av vägbelysning. Foto: Mostphotos
Vad är viktigt som kommun att tänka på vid upphandling av drift och underhåll av vägbelysning och hur säkerhetsställer man att resultatet överensstämmer med det man beställt? Det ger en ny vägledning från Lighting Metropolis svar på.

I Sveriges kommuner har arbetet med att byta ut konventionella ljuskällor mot LED-ljuskällor påbörjats. Det medför att armaturparken består av både LED-armaturer med lång livslängd och mer traditionella armaturer där ljuskällorna kräver regelbundna seriebyten med ett intervall på ett till tre år. Schemat för drift och underhåll kommer därmed att förändras i takt med att armaturer och ljuskällor byts till LED.

I projektet Lighting Metropolis – Green Economy har flera kostnadsfria vägledningar lanserats, nu senast vägledningen "Planering och genomförande av upphandling för Drift & Underhåll av kommunala belysningsanläggningar". 

Många kommuner har tidigare låtit elnätsbolaget i regionen äga och sköta all vägbelysning och annan offentlig belysning. Men eftersom vägbelysning och annan offentlig belysning är en kommunal service är det inte längre tillåtet att tillhandahålla detta till invånarna i kommunen utan konkurrensutsättning.

För vissa kommuner är det därmed första gången en upphandling av drift och underhåll måste genomföras.

Ur innehållet

I vägledningen kan man läsa om allt från planering till genomförande av upphandling. Guiden inkluderar kommunalägd belysning längs väg, GC-väg samt belysning på annan allmän platsmark inom kommunen.

asa-gullstrand.light-bureau Åsa Gullstrand, ljusdesigner på Light Bureau. Foto: Light Bureau

Syftet är att göra det möjligt för kommunen som kund att initiera, följa och hantera gatubelysningsanläggningen så att resultatet överensstämmer tekniskt, estetiskt och ljustekniskt med den planerade kvaliteten.

 Idag finns det så mycket information att hämta från olika håll och målet var därför att samla allt i en skrift, säger Åsa Gullstrand, ljusdesigner på konsultbyrån Light Bureau (tidigare ÅF-lighting) och författare till vägledningen.

Vägledning för utbyte av belysning

Lighting Metropolis har släppt två ytterligare vägledningar: Planering och genomförande av anbud för utbyte av belysning på vägar och GC-vägar samt en vägledning för inomhusbelysning.

Den förstnämnda vägledningen, också den utarbetad av Light Bureau, innehåller rekommendationer och beskrivningar av arbetet med att planera och implementera förfrågningsunderlag för utbyte av belysningsanläggningar på vägar och GC-vägar i svenska kommuner. 

– Vägledningen hjälper er om ni ska göra ett större gruppbyte som inte ingår i den ordinarie drift- och underhållsentreprenaden och som ska handlas upp separat, säger Åsa Gullstrand. 

Innehållet är kronologiskt uppbyggt och du får svar på frågor som; vilka underlag behövs inför en upphandling, hur ska anbuden utvärderas till hur ett startmöte går till. 

Vägledningen innehåller också en separat del för anvisning av tekniska specifikationer, kvalitetskrav och tillhörande faktablad.

Vägledning för inomhusbelysning

Bakom den tredje vägledningen "Inomhusbelysning" står konsultföretaget Niras. Genom den hoppas man vägleda kommunerna och regionerna till att utveckla och driva belysningsprojekt mer energieffektivt och kvalitativt. 

Vägledningen är uppdelad i flera delar, varav en gemensam som är uppbyggd som en processbeskrivning för ett belysningsprojekt. Beskrivningen används sedan tillsammans med en teknisk specifikation beroende på användningsområde; förskola, idrottshall, kontor, skola eller äldreomsorg. 

Utöver det finns en samling kvalitetskrav och tillhörande faktablad.

FAKTA Lighting Metropolis – Green Economy

Svenska partners:
Bjuv, Klippan, Kristianstad, Lund, Trelleborg, Lunds universitet, Region Skåne, Innovation Skåne (projektledare)

Danska partners:
Albertslund, Ballerup (ledande partner), Egedal, Faxe, Gladsaxe,  Kalundborg, Lolland, Roskilde,  Aalborg Universitet, DTU, Gate 21 (projektledare)

Budget:
52,5 MSEK

Tidsperiod:
2019–2022

Projektet finansieras av EU/Interreg ÖKS (50 procent), samt partners (50 procent)

Målet med projektet är att spara energi genom att öka investeringen i intelligent och energieffektiv LED-belysning i offentliga byggnader och offentliga vägar.

Läs mer om Lighting Metropolis här.

Källa: Lighting Metropolis
Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Underhåll Teknik Energi
Fackområden

Anläggning El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Lighting Metropolis – Green Economy

Svenska partners:
Bjuv, Klippan, Kristianstad, Lund, Trelleborg, Lunds universitet, Region Skåne, Innovation Skåne (projektledare)

Danska partners:
Albertslund, Ballerup (ledande partner), Egedal, Faxe, Gladsaxe,  Kalundborg, Lolland, Roskilde,  Aalborg Universitet, DTU, Gate 21 (projektledare)

Budget:
52,5 MSEK

Tidsperiod:
2019–2022

Projektet finansieras av EU/Interreg ÖKS (50 procent), samt partners (50 procent)

Målet med projektet är att spara energi genom att öka investeringen i intelligent och energieffektiv LED-belysning i offentliga byggnader och offentliga vägar.

Läs mer om Lighting Metropolis här.

Källa: Lighting Metropolis