Varan har lagts till i varukorgen

Digitala lekredskap i ny park

Digitalisering 29 okt 2020
magistratshagen_webb
De digitala äggen gör att barnen kan tävla om vem som får mest färg på det andra ägget. Foto: Elin Andersson / Linköpings kommun
Två föränderliga och lite mer digitala lekredskap finns nu på plats i en av Linköpings lekplatser. Förhoppningen är att det ska göra platsen mer attraktiv för barnen att vara i.

Magistratshagen är en naturpark i Linköpings kommun. Förutom att vara en park finns det också en lekplats i den. Under 2020 rustades denna upp av kommunen och som en del av ett Vinnova-finansierat forskningsprojekt tillfördes även lekredskap som är kopplade till det så kallade Internet of things. Det innebär att de är uppkopplade och har inbyggd elektronik i sig.

Samtidigt som lekplatsen blev upprustad med klätterlek, linbana, sandlåda och så vidare sattes de två teknikförstärkta lekredskapen också dit. Dels två uppförstorade ägg som är uppkopplade till varandra och en sagokoja.

– Hela upprustningen har byggt på en helhet kring lekredskapen och temat kring lekplatsen som stort, säger Åsa Karlsson, projektledare på Linköpings kommun.

Föränderliga redskap

Äggen innehåller olika scenarier. De har olika tryckpunkter och när barnen trycker på dessa uppkommer olika färger. Barnen kan även trycka på det ena ägget så att det andra får en bestämd färg av LED-lamporna. Enligt Åsa Karlsson kan barnen då tävla mot varandra om vem som målar sitt ägg snabbast eller vem som får mest av sin färg på äggen.

Sagokojan innehåller olika berättelser som blir upplästa beroende på var i stugan som barnen sätter sig. Inne i den finns fyra olika lampor i fyra olika färger och beroende på under vilken man sitter så blir sagorna olika.

– Den bygger på samma system som äggen men har 150 olika sagosekvenser i sig och barnen styr vilken riktning handlingen ska ta, berättar Åsa Karlsson.

Vill satsa mer

Hon anser att de föränderliga lekredskapen tillför mycket till lekplatsen. Idag är det kanske 15 år mellan att en lekplats i Linköpings kommun förnyas. Med sådant som äggen och sagokojan finns det något nytt i lekplatsen varje gång som barnen kommer dit.

– Dels att den blir mer attraktiv över tid, att det finns en förändring och spänning i platsen som gör att man vill gå dit, säger Åsa Karlsson.

Lekplatsen står klar men forskningsprojektet fortsätter. Under november ska forskare från Uppsala universitet och Kungliga tekniska högskolan, KTH, undersöka hur barnen leker på lekplatsen och hur de tar sig an de mer digitala lekredskapen. Åsa Karlsson tror att det finns möjlighet för en fortsättning.

– Om det här faller väl ut och studien visar att det ger de resultat vi hoppas på så tänker jag att det absolut kan bli fler sådana lekredskap på andra lekplatser.

De har redan ansökt om bidrag från Vinnova för ett nytt projekt, en fortsättning på det i Magistratshagen. Om ansökan beviljas är tanken att lekplatser i olika bostadsområden ska ha lekredskap som är uppkopplade med varandra så att barn på olika lekplatser kan integrera via redskapen.

FAKTA Vinnova-projektet

Den statliga innovationsmyndigheten Vinnova har finansierat projektet med 5,2 miljoner kronor. Det ingår i ett större koncept där nya tekniker och koncept utvecklas för offentliga miljöer.

I projektet ingår KTH, Uppsala universitet, Linköpings kommun samt företagen Ecorado och Drakryggen. Det pågår fram till i maj 2021.

Källa: Linköpings kommun
Bevaka ämnen i artikeln

Digitalisering Forskning Utemiljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Vinnova-projektet

Den statliga innovationsmyndigheten Vinnova har finansierat projektet med 5,2 miljoner kronor. Det ingår i ett större koncept där nya tekniker och koncept utvecklas för offentliga miljöer.

I projektet ingår KTH, Uppsala universitet, Linköpings kommun samt företagen Ecorado och Drakryggen. Det pågår fram till i maj 2021.

Källa: Linköpings kommun