Varan har lagts till i varukorgen
Bristande helhetssyn orsaken till byggfel
Arbetsmiljö 1 okt 2020
byggfel-2-webb
En färsk studie från Boverket visar att det finns stora möjligheter till att förändra projektkulturen så att motivation och engagemang ökar. Foto: Mostphotos
Mer helhetssyn och mindre stuprörsmentalitet kan minska fel och skador i byggandet visar en ny undersökning från Boverket.
En färsk studie, gjord på uppdrag av Boverket, visar att den projektkultur som råder i många byggprojekt hämmar motivation och engagemang, några av de viktigaste drivkrafterna för att minska förekomsten av fel i byggandet. Studien är en uppföljning av Boverkets rapport "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn", se faktaruta, där man undersökte projektkultur och värderingar i ett antal byggprojekt.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Produktion Samverkan Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter