Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Bristande helhetssyn orsaken till byggfel
Arbetsmiljö 1 okt 2020
byggfel-2-webb
En färsk studie från Boverket visar att det finns stora möjligheter till att förändra projektkulturen så att motivation och engagemang ökar. Foto: Mostphotos
Mer helhetssyn och mindre stuprörsmentalitet kan minska fel och skador i byggandet visar en ny undersökning från Boverket.
En färsk studie, gjord på uppdrag av Boverket, visar att den projektkultur som råder i många byggprojekt hämmar motivation och engagemang, några av de viktigaste drivkrafterna för att minska förekomsten av fel i byggandet. Studien är en uppföljning av Boverkets rapport "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn", se faktaruta, där man undersökte projektkultur och värderingar i ett antal byggprojekt.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Bakgrund till studien

I slutet av 2018 publicerade Boverket rapporten "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn". I den konstaterades bland annat att fel brister och skador i byggandet kostar samhället över 100 miljarder per år, kostnader som vi skulle kunna minska genom att bygga rätt från början.

I Byggskaderapporten identifierades flera förklaringar till de bakomliggande orsakerna till att fel, brister och skador uppstår i byggandet. En av de viktigaste orsakerna som framfördes av sektorns aktörer var bristande motivation och engagemang hos medarbetare. I rapporten förs också tankar fram på att bristande motivation och engagemang skulle kunna hänga samman med den kultur som råder i byggbranschen.

Källa: Boverket
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Produktion Samverkan Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Bakgrund till studien

I slutet av 2018 publicerade Boverket rapporten "Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn". I den konstaterades bland annat att fel brister och skador i byggandet kostar samhället över 100 miljarder per år, kostnader som vi skulle kunna minska genom att bygga rätt från början.

I Byggskaderapporten identifierades flera förklaringar till de bakomliggande orsakerna till att fel, brister och skador uppstår i byggandet. En av de viktigaste orsakerna som framfördes av sektorns aktörer var bristande motivation och engagemang hos medarbetare. I rapporten förs också tankar fram på att bristande motivation och engagemang skulle kunna hänga samman med den kultur som råder i byggbranschen.

Källa: Boverket