Varan har lagts till i varukorgen

Verktyget som ser igenom väggar

Renoveringar 26 nov 2020
huvudbild_ar-v
Bilden är tagen direkt från AR-glasögonen och visar hur det kan se ut i verkligheten i en vägg. Foto: CGI
Fastighetsägare, arkitekter och konstruktörer är några som snart kan få nytta av ett nytt digitalt verktyg. Med AR-teknik går det att se installationer som gömmer sig i väggarna och skapa 3D-bilder.

Ofta kan renoveringar bli kostsamma och tidkrävande. Bakom väggarna döljer sig olika installationer, reglar och ledningar som inte är synliga för blotta ögat. Många gånger vet man inte hur omfattande en renovering blir förrän man öppnar väggarna. 

Men nu har ett helt nytt digitalt sensor- och AR-verktyg utvecklats som gör det möjligt att se igenom väggarna. 

Ger komplett bild trots saknade ritningar

Det var för att svara upp mot behovet av snabba och kostnadseffektiva renoveringar som EU-projektet BIM4EEB startades, där forskningsinstitutet RISE och IT-tjänsteföretaget CGI utvecklar digitala verktyg för att kunna kartlägga byggnader med hjälp av BIM- och AR-teknik.

BIM är en förkortning av engelska "Building Information Model" och kan översättas till "Byggnadsinformationsmodellering". AR står för "Augmented Reality" som betyder "förstärkt verklighet". Tekniken bygger på att man med hjälp av ett sensorverktyg läser av geometriska data i det aktuella rummet för att få en bild av de befintliga installationerna bakom väggarna.

sidobild_per-andersson Per Andersson, CGI

– Efter att man läst av all data med hjälp av sensorverktyget, skapas en tredimensionell bild som presenteras för användaren i en 3D-miljö med hjälp av AR-glasögon. Du kan helt enkelt röra dig runt i rummet och se igenom väggarna. I många byggprojekt saknas ritningar över byggnaden och då blir AR-verktyget en god hjälp eftersom man ändå kan få en komplett bild av fastigheten, förklarar Per Andersson, Director Consulting Expert på CGI.

Nytta för många intressenter

– Att använda AR-teknik för att hitta installationer i byggnader är intressant både ur teknikutvecklingssynpunkt och effektivt av tids- och kostnadsskäl. Här finns mycket intressant teknik att applicera på renoveringsområdet, säger IT-ingenjör Birgitta Andersson som är projektledare på RISE. Det är RISE som är huvudprojektledare för det svenska konsortiet i EU-projektet.

Att använda AR-teknik för att hitta installationer i byggnader är intressant både ur teknikutvecklingssynpunkt och effektivt av tids- och kostnadsskäl

Intressenter kan vara arkitekter, konstruktörer, designers, byggföretag och serviceföretag.

– Alla dessa intressenter förväntas ha nytta av BIM-baserade processer i renoveringsarbetet. Och för att verktyget ska få genomslagskraft behöver det vara enkelt att använda, säger Per Andersson.

Även fastighetsägarna och deras hyresgäster har nytta av den nya tekniken, båda parter vill självklart att renoveringen ska löpa på så snabbt och effektivt som möjligt.

Birgitta Andersson menar att det blir ett annat värde. Genom att titta i en 3D-modell får man en ögonblicksbild av hur det ser ut inuti den.

sidobild_birgitta-andersson Birgitta Andersson, RISE

– Renoveringar ligger helt rätt i tiden. Det gäller att ta hand om den bebyggelse som finns istället för att riva och bygga nytt, säger Birgitta Andersson.

Validering på tre platser

För närvarande pågår validering av verktyget på tre olika demonstrationsplatser i olika klimatzoner inom Europa för bästa möjliga utvärdering av resultatet. De utvalda platserna finns i Italien, Polen och Finland.

Byggnaderna på platserna består av bostadslägenheter i allmännyttiga bostadsföretag. Man lägger också stort fokus på att verktyget ska bli så användarvänligt och smidigt som möjligt.

– Verktyget ska vara enkelt, lätt och noggrant. Syftet är ju att spara tid och att göra renoveringsarbetet enklare. Vi fokuserar mycket på detaljerna så att bilderna ska kunna bli ännu mer noggranna. Det ska gå snabbt att titta i AR-glasögonen och få en tydlig bild av installationerna, berättar Birgitta Andersson.

Det ska dessutom vara lätt att ta med sig verktyget, till exempel när man förflyttar sig mellan olika rum.

Totalt deltar 14 partners i EU-projektet som startade i januari 2019 och beräknas pågå fram till juni 2022. 

Den här digitala lösningen har stor potential att effektivisera och modernisera renoveringsindustrin

– Det är klart att det är mer komplicerat att utveckla det här verktyget än att använda en tumstock. Men den här digitala lösningen har verkligen stor potential att effektivisera och modernisera renoveringsindustrin, säger Birgitta Andersson.

OM BIM4EEB

Det är ett EU-finansierat utvecklingsprojekt som utvecklar digitala verktyg och processer för att stödja renoveringsindustrin i befintliga byggnader. Det BIM-baserade verktygskonceptet integrerar ett effektivt informationsflöde genom digitala 3D-modeller som leder till förbättrade arbetsprocesser avseende kvalitet, noggrannhet och tid.

Källa: RISE
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Digitalisering Forskning Teknik
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM BIM4EEB

Det är ett EU-finansierat utvecklingsprojekt som utvecklar digitala verktyg och processer för att stödja renoveringsindustrin i befintliga byggnader. Det BIM-baserade verktygskonceptet integrerar ett effektivt informationsflöde genom digitala 3D-modeller som leder till förbättrade arbetsprocesser avseende kvalitet, noggrannhet och tid.

Källa: RISE