Varan har lagts till i varukorgen
Så ska storföretagen lockas till svenska kommuner
Snåret 17 nov 2020
snaret-66-foretagsinvest
Lorents Burman, kommunalråd i Skellefteå kommun, Jimmy Jansson, kommunalråd i Eskilstuna kommun, Göran Cars, professor i samhällsplanering vid KTH deltar i senaste avsnittet av Snåret. Foto: Patrick Degerman, Erik Unnerdal, Linn Blomqvist.
God planering och nationella investeringar i infrastruktur är centrala för att kunna locka företagen. Det är några av slutsatserna när Snåret undersöker hur stat och kommun strategiskt kan arbeta för att attrahera företagsinvesteringar.

Jag var i Skellefteå för några veckor sedan. Bland sevärdheterna finns numera bygget av vad som ska bli Europas största batterifabrik och en central del av omställningen mot en fossilfri fordonsflotta. Företaget Northvolt står bakom etableringen som medför en befolkningsboom av historiska mått i Skellefteå.

Och det är fler företag som väljer svenska städer. Amazon i Eskilstuna och Faceboook i Luleå är ytterligare två exempel där stora internationella aktörer slagit sig ner och satt en tydlig prägel på lokalsamhället. För byggsektorns del finns inte mycket att klaga på. Statens och kommunernas kamp för internationella företagsetableringar leder ofta till jobb, ökade invånarantal och ökat byggande.

Det handlar om stora satsningar

I den senaste inspelningen av podcasten Snåret gör vi ett djupdyk i denna fråga tillsammans med professorer, politiker och företagsrepresentanter som alla har varit nyckelaktörer i stadsutvecklingsprojekt i samband med företagsetableringar. Det handlar om stora satsningar – och ännu större utmaningar.

Tyvärr dimper företag inte bara ner i knät på orter utanför storstadsområdena. De båda kommunalråden Lorents Burman och Jimmy Jansson, i Skellefteå respektive Eskilstuna, framhåller att etableringarna föregåtts av mångårigt strategiskt kommunalt arbete och ett visst mått av risktagande. Jimmy Jansson uttrycker det som att "det är svårt att sälja en skogsdunge och ibland måste man våga röja och göra investeringar för att kunna visa företagen vad som är möjligt".

Det är svårt att sälja en skogsdunge och ibland måste man våga röja och göra investeringar för att kunna visa företagen vad som är möjligt.

Men allt blir inte som man tänkt sig. Ett nutida exempel på hur nybyggarandan kommit av sig rejält är Pajala där gruvföretaget Northland Recources försattes i konkurs 2014. I kölvattnet gick stora bygginvesteringar till spillo.
Efter flera års oro verkar det visserligen vända för Pajala sedan Kaunis Iron tagit över gruvdriften men någon universallösning för att garantera lyckade företagsetableringar finns knappast. Klart är dock att den som inte vågar heller inte kan vinna.

Gräv där du står

En strategi som lyfts i Snåret är att kommuner bör gräva där de står och hitta sina unika förutsättningar för att lyckas. Och mycket kan hända på vägen. Om företag går omkull eller ändrar sig måste det finnas en långsiktig och hållbar planering i kommunen.

Göran Cars, professor i samhällsplanering vid KTH, menar att processen fram till färdig etablering ska ske genom stegvisa parallella aktiviteter mellan kommunen och företaget. Detta för att undvika platt fall om företaget ändrar sig.
Huvudansvaret finns dock på nationell nivå. Staten måste möjliggöra attraktivitet i hela landet bland annat genom en väl utbyggd infrastruktur som tillåter företagstransporter och lockar arbetskraft till fler platser än storstäderna.

Goda förutsättningar

Lyckligtvis finns idag mycket som talar för Sverige som etableringsland. Förutsättningarna för samhällsbyggnad är goda genom ordning och reda i planering och beslutsfattande, låg grad av korruption, goda markresurser, högutbildad arbetskraft och inte minst stabilitet i en turbulent omvärld.

Kan de senaste årens företagsetableringar vara tecken på en ny industrialiseringsvåg där byggsektorn ges utmaningen att stötta kommuner och företagsetableringar runtom i landet? Låt oss hoppas på det.

Bevaka ämnen i artikeln

Snåret Samhällsplanering Infrastruktur
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter