Varan har lagts till i varukorgen
Nya parker fylls med ätbara växter
Hållbarhet 4 nov 2020
nobelparken_brunnshog
Nobelparkens mittpunkt ligger lägre än resten av parken. Här ska dagvatten samlas när det regnar mycket. Foto: Lars Dareberg
Brunnshög blir Lunds nya stora stadsdel. Förutom bostäder och affärslokaler byggs här också två unika parker, där en stor del av växtligheten ska vara ätbar.

I Brunnshög är det fullt av aktivitet. Det som kallas för södra Brunnshög håller på att färdigställas. Vid vissa fastigheter finns det fortfarande lyftkranar på plats, vid andra pågår det sista arbetet innan de boende ska flytta in. Vid några är de redan inflyttade.

nina_lindegaard_lunds_kommun Nina Lindegaard. Foto: Lars Dareberg

Några hundratals meter därifrån, ensamt bland tomter och byggator som håller på att färdigställas, finns Nobelparken. Här är det också en hel del aktivitet. Entreprenören är igång och anlägger en ny lekplats i parken.

Vid tidigare byggen har det oftast varit parkerna som byggts först när alla byggnader är klara. Här har det blivit tvärtom. Nina Lindegaard, landskapsarkitekt på Lunds kommun, berättar att det är ett medvetet val. Dels för att befintliga gröna värden, som i form av en park, gör stadsdelen mer attraktiv och vegetationen får chansen att hinna sätta sig.

– Sedan handlar det också om den öppna dagvattenhanteringen. Många ytor blir hårdgjorda och dagvattnet rinner inte undan lika lätt då. Det måste tas om hand på något sätt och därför tidigarelägger man parkerna, säger hon.

nobelparken_hundrastgard_spelplan Sportplanen bredvid hundrastgården. Till vänster har den framtida bilvägen blivit asfalterad. Foto: Lars Dareberg

Ätbart i stadsdelsparken

Enligt Nina Lindegaard kommer Nobelparken att fungera som en stadsdelspark. Den har en oval form och gränsen mellan gata och park suddas ut.

– Den här upplösta formen gör att gatans rum införlivas i parken. Det blir en flytande gräns och det traditionella sättet att dela upp det, med en trädrad mellan parkens innanmäte och gatan, har vi inte.

Parken är sedan uppdelad i olika sektioner, eller små öar som Nina Lindegaard beskriver det. Varje ö har olika funktioner. En utgörs av en hundrastgård med en liten skog i mitten. Andra är bland annat en lekplats, ett gym och en är för sportaktiviteter som basket och landhockey. Den mittersta delen av parken, lite nedsänkt jämfört med resten, är ett öppet fält där sådant som picknick eller utegympa kan genomföras.

Man säger också att Nobelparken blir en del av naturens skafferi. Ett stort flertal av växterna ska vara ätbara, som nötter, frukter och bär.

– Allmänheten ska kunna plocka av dessa. Samma koncept är det även i Kunskapsparken (den andra parken som byggs i Brunnshög reds anm.) och där kommer det också finnas ett odlingsområde, säger Nina Lindegaard.

FAKTA Ätbara växter i Nobelparken

Det kommer att finnas många ätbara växter i Nobelparken. Här är ett urval av dem som planteras:

Hassel, Hjärtnöt, Kaukasisk pimpernöt, Körsbärsplommon, Mullbär, Päron, Röda vinbär, Rönn, Sötkörsbär, Sötmandel, Valnöt, Äpple.

Källa: Lunds kommun
kunskapsparken_lunds_kommun Anläggandet av Kunskapsparken är fullt igång. I närheten finns forskningsanläggningarna MAX IV och ESS. Foto: Perry Nordeng

Ett regionalt utflyktsmål

Längre bort från det pågående byggandet av Brunnshög är ett annat parkprojekt igång. På ett tidigare öppet fält pågår anläggandet av Kunskapsparken. Den kommer att uppta en yta motsvarande 21 fotbollsplaner. Mitt i den byggs en damm.

– Kunskapsparken kommer att vara slutdestination för allt dagvatten i Brunnshög, så där kommer det att bli en jättestor damm som fördröjer och renar vattnet, berättar Nina Lindegaard.

Bredvid denna tar en höjd form. Det är en tidigare kulle som ska bli ännu högre. Hela Kunskapsparken är omformad med de massor som uppstår i parkprojektet men även en mindre del kommer ifrån Brunnshög.

Kunskapsparken är tänkt att bli ett regionalt utflyktsmål. Något som är till för en större grupp av människor än bara de som bor i närheten. Här spelar spårvägen in, en hållplats står redo för användning i närheten av parkens början.

– Parken är nära centrum, på gränsen mellan stad och land. Det och kopplingen till spårvägen gör att fler kommer att nyttja den.

Kunskapsparken är tänkt att vara klar under 2022 till en kostnad av cirka 87 miljoner kronor.

FAKTA Brunnshög

Brunnshög är en ny stadsdel som byggs i Lund. I den har en spårväg anlagts, som går mellan Lunds centralstation och den nya forskningsanläggningen ESS.

Bygget av Brunnshög är uppdelat i flera etapper och redan 2015 påbörjades anläggandet i Etapp 1, det som är södra Brunnshög. Först 2030 beräknas den centrala delen av stadsdelen var färdigbyggd.

Källa: Lunds kommun
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Samhällsplanering Utemiljö
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Brunnshög

Brunnshög är en ny stadsdel som byggs i Lund. I den har en spårväg anlagts, som går mellan Lunds centralstation och den nya forskningsanläggningen ESS.

Bygget av Brunnshög är uppdelat i flera etapper och redan 2015 påbörjades anläggandet i Etapp 1, det som är södra Brunnshög. Först 2030 beräknas den centrala delen av stadsdelen var färdigbyggd.

Källa: Lunds kommun