Varan har lagts till i varukorgen
Ny handbok om brandskydd i BBR
Brand 13 nov 2020
Ett uppslag i boken
Brandskyddsföreningen vill med hjälp av handboken sprida kunskap om hur man kan skapa ett bra och hållbart brandskydd. Foto: Mats Östlund
Med hjälp av förklarande texter och illustrationer ska handboken ”Brandskydd i Boverkets byggregler” underlätta förståelsen för regelverket.

Det är Brandskyddsföreningen som har tagit fram den nya utgåvan av handboken som nu innehåller hela avsnitt 5 i BBR 29.

En av nyheterna är att Brandskyddsföreningen har lagt in vägledningstexter från Boverket och författarkommentarer i direkt anslutning till föreskrifterna och de allmänna råden. En annan nyhet är att EKS 11, som omfattar uppdaterade regler för dimensionering av bärande konstruktioner, finns med.

Kan användas som uppslagsverk

Handboken vänder sig till alla som arbetar med byggnadstekniskt brandskydd. Den kan antingen användas som ett uppslagsverk eller som underlag vid projektering och tillsyn eller som stöd vid systematiskt brandskyddsarbete.

Bevaka ämnen i artikeln

Brand Säkerhet- och larmsystem Lov och tillsyn Projektering
Fackområden

El & Tele Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter