Varan har lagts till i varukorgen

Hög hållbarhet i framtidens stadsdel

Arkitektur 5 nov 2020
brunnshog_hallbarhet_christian
Ett mål i Brunnshög är att en tredjedel av trafiken ska ske med kollektivtrafik, berättar Christian Wilke. Foto: Lars Dareberg
Brunnshög i Lund ska bli en hållbar stadsdel. Kommunen ställer därför höga krav på byggherrarna. ”Jag tror att det har triggat många till att vässa hållbarhetsmålen lite extra”, säger Christian Wilke, arkitekt på kommunen.

Några kilometer utanför Lunds stadskärna är det full aktivitet på flera byggarbetsplatser. Den nya stadsdelen Brunnshög tar form eller åtminstone dess första etapp. De nya byggnaderna är omkring fyra till fem våningar höga men det finns undantag med både lägre radhus och högre hotellbyggnader.

christian-wilke Christian Wilke. Foto: Lars Dareberg

Kommunen är tydliga med vad för slags stadsdel detta ska bli och ambitionerna är höga. Det som byggs ska hålla hög standard vad det gäller innovation och livsmiljö för boende, besökande och arbetande. Samma sak gäller hållbarheten.

Krav vid markanvisningarna

Trots att Brunnshög ligger vid utkanten av Lund så är tanken att det ska vara en tydlig känsla av stad i området. Det finns planer på ett 35 våningar högt hus, en mataffär ska byggas och så även ett Systembolag och en del andra butiker.

– Brunnshög ligger metermässigt ganska långt ifrån stadskärnan om man jämför med andra utvecklingsområden i Lund men vi har ändå ambitionen att bygga en tät stad som kan rymma många, säger Christian Wilke.

Lunds kommun äger all mark i Brunnshög och när den säljs till de som är intresserade att bygga på en tomt anordnas markanvisningstävlingar. Hållbarhet är ett kriterium i alla tävlingar men även andra kriterium som arkitektoniska kvaliteter och innovationer har ställts.

– Det vi gör är att i markanvisningarna tävlar man i hållbarhetslösningar. De byggherrar som vinner dessa skriver in lösningarna i ett hållbarhets-PM där man säger vad man ska göra och hur man ska göra det, berättar Christian Wilke.

PM:et beskriver vad för hållbarhetsmål det finns i Brunnshög, hur kommunen arbetar för att förverkliga dessa och förslag på hur byggaktörerna kan arbeta med målen. Byggaktören presenterar vad för lösningar man ska genomföra i ett åtgärdsprogram och detta följs kontinuerligt upp av Lunds kommun.

studentlagenhet_brunnshog Bostadshuset Hammocken har byggts av kommunala bostadsbolaget LKF. Det är ett av få hus som har parkeringsgarage under byggnaden. Foto: Lars Dareberg

Håller nere parkeringsplatserna

Något som flera av byggaktörerna fått göra är att undvika att bygga parkeringsplatser i direkt anslutning till bostäderna. Vid några av bostadshusen har det förvisso byggts underjordiska parkeringsplatser men tanken är att de flesta boendeparkeringarna ska finnas i parkeringshus som är till för hela kvarteret.

Detta är ett led i tanken att få transporter ska göras med bil till och från Brunnshög.

– Vi har något som kallas för tredjedelsmålet, att det ska vara maximalt en tredjedel biltrafik i och från området, en tredjedel kollektivtrafik och en tredjedel gång och cykel, säger Christian Wilke.

Det underlättas bland annat av att den nya spårvägen går igenom området och att det kommer att finnas många hållplatser för denna. Detta har gjort att andelen parkeringsplatser för boende kunnat minskas med 12 procent jämfört med Lund kommuns parkeringsnorm. Byggherrarna har också kunnat minska det på andra sätt.

– Som bilpool, cykellösningar och då det finns andra lösningar för transport gör det att man inte behöver vara så bilberoende.

FAKTA Brunnshög

Brunnshög är en ny stadsdel som byggs i Lund. I den har en spårväg anlagts, som går mellan Lunds centralstation och den nya forskningsanläggningen ESS.

Bygget av Brunnshög är uppdelat i flera etapper och redan 2015 påbörjades anläggandet i Etapp 1, det som är södra Brunnshög. Först 2030 beräknas den centrala delen av stadsdelen vara färdigbyggd.

Källa: Lunds kommun
Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Bostäder Hållbarhet Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Brunnshög

Brunnshög är en ny stadsdel som byggs i Lund. I den har en spårväg anlagts, som går mellan Lunds centralstation och den nya forskningsanläggningen ESS.

Bygget av Brunnshög är uppdelat i flera etapper och redan 2015 påbörjades anläggandet i Etapp 1, det som är södra Brunnshög. Först 2030 beräknas den centrala delen av stadsdelen vara färdigbyggd.

Källa: Lunds kommun