Varan har lagts till i varukorgen

Här testas diagonala övergångsställen

diagonalt_overgangsstalle_stockholm
Fram till slutet av sommaren 2021 ska de diagonala övergångsställena testas. Foto: Stockholms stad
På två ställen i Stockholm finns nu diagonala övergångsställen i korsningar. Det blir den första staden i Norden som testar detta.

I Stockholms innerstad, vid korsningen för Mäster Samuelsgatan och Regeringsgatan, finns det sedan i slutet av oktober två övergångsställen som gör det möjligt för gående att gå tvärs över den trafiksignalreglerade korsningen.

Stockholms stad vill testa hur effektiva diagonala övergångsställen är. Lösningen finns redan i flera andra länder och forskning från dessa tyder på att det kan leda till ökad säkerhet för gående.

En andra korsning med ett diagonalt övergångsställe finns i närheten av Telefonplan i södra Stockholm. Korsningarna är valda utifrån samma premisser. De har ett medelstort flöde av gångtrafikanter och tydliga målpunkter som kan gynnas av att det finns en diagonal passage. Det finns bra med utrymme för gångtrafikanter på trottoarerna och vid trafikljusen finns det utrymme för väntande trafik. Ett kriterium har också varit att det inte förekommer någon trafik med stombusslinjer.

Grönt för alla gående

Det finns dock vissa skillnader. Vid korsningen i innerstaden kommer det dagtid att vara så kallat allgrönt vid trafiksignalerna. Detta innebär att det blir grönt från trafiksignalerna för alla gående medan alla andra trafikslag får rött. Denna signal kommer att vara grön lite längre än vanligt.

Kvällstid kräver det dock att man trycker på en knapp för att få allgrönt. Samma sak gäller hela tiden vid den andra korsningen.

Testerna kommer att pågå fram till i augusti 2021.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering Säkerhet- och larmsystem Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial