Varan har lagts till i varukorgen
AMA VVS & Kyla
Här är VVS-nyheterna i AMA
AMA 24 nov 2020
Vattenfelsbrytare
I den tekniska beskrivningen kan krav ställas på att vattenfelsbrytaren ska vara provad enligt en ny metod. Foto: Tobias Sterner
En ny rådstext om vattenfelsbrytare och en rättelse i texterna om självfallsledningar i avloppsvattensystem. Det är några av nyheterna i det senaste numret av AMA-nytt.

Förra veckan publicerades årets andra nummer av AMA-nytt. I beskrivningsdelen har bland annat en ny rådstext lagts in om att beskrivningsförfattaren kan ange om vattenfelsbrytare ska vara provad och uppfylla kraven i SP-metod 5314. Det är en ny provningsmetod som ska säkerställa funktionen hos vattenfelsbrytare, vilket Omvärldsbevakning har skrivit om tidigare.

Figur AMA PN/3 Figur AMA PN/3. Liggande ledning (L) ska anslutas till stående ledning (S) med grenrör med vinkeln α ≤ 90 grader.

En annan ändring i beskrivningsdelen handlar om en rättelse i texten om röranslutningar till självfallsledningar i avloppsvattensystem.

Befintlig text ”Liggande ledning ska anslutas till stående ledning med två 45-gradersböjar eller med en så kallad 88-graders långböj.” pekar felaktigt mot figur AMA PN/3. Korrekt text ska vara att övergång från liggande ledning till stående ledning ska utföras med en så kallad 88-graders långböj eller med två 45-gradersböjar.

Figur AMA PN/3 gäller, precis som framgår av figurtexten, liggande lednings anslutning till stående ledning.

Förteckningarna är ett bra verktyg

Som vanligt har även standarder, föreskrifter och litteratur som åberopas i AMA VVS & Kyla 19 och RA VVS & Kyla 19 gåtts igenom och uppdaterats.

Här tipsar Mats Östlund, informatör på Svensk Byggtjänst om förteckningarna över ny eller förändrad litteratur samt standard, som finns i beskrivningsdelen.

– Det är ett bra verktyg för beskrivningsförfattaren. När AMA-nytt kommer ut kan denne via förteckningarna få en snabb överblick av vilka koder som har ändrats. Arbetet med att också ändra i en basmall kan bli lätt och effektivt, säger Mats Östlund.

AMA kompletterar isoleringsstandarden

I informationsdelen i AMA-nytt finns det flera intressanta artiklar. Bland annat beskriver Eva Eneström Schmied, AMA-redaktör på Svensk Byggtjänst, hur AMA kompletterar den nya branschstandarden om teknisk isolering som Isoleringsfirmornas förening presenterade i våras.  

– Använd ”Branschstandard Teknisk Isolering” i projekteringen och redovisa resultatet i den tekniska beskrivningen med stöd av de material- och utförandekrav som finns i AMA, skriver hon.

FAKTA Om AMA

AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är ett referensverk som används när tekniska beskrivningar ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen.

RA (Råd och Anvisningar) är en hjälp till den som upprättar beskrivningar.

Svensk Byggtjänst är huvudman för AMA sedan 1976 och den uppdateras numera var tredje år.

AMA-nytt EL och VVS & Kyla utkommer två gånger per år och är till för dem som vill ha reda på den senaste informationen om AMA.

AMA-nytt består av två delar; en informationsdel och en beskrivningsdel. Informationsdelen innehåller artiklar som är till hjälp vid upphandling och utförande av entreprenader samt motiv och förklaringar av texter i AMA.

Beskrivningsdelen innehåller förslag till beskrivningstexter med råd och anvisningar som skall ersätta eller komplettera texterna i AMA EL eller VVS & Kyla och respektive RA-del.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Projektering Vatten och avlopp Ventilation Värme
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om AMA

AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är ett referensverk som används när tekniska beskrivningar ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen.

RA (Råd och Anvisningar) är en hjälp till den som upprättar beskrivningar.

Svensk Byggtjänst är huvudman för AMA sedan 1976 och den uppdateras numera var tredje år.

AMA-nytt EL och VVS & Kyla utkommer två gånger per år och är till för dem som vill ha reda på den senaste informationen om AMA.

AMA-nytt består av två delar; en informationsdel och en beskrivningsdel. Informationsdelen innehåller artiklar som är till hjälp vid upphandling och utförande av entreprenader samt motiv och förklaringar av texter i AMA.

Beskrivningsdelen innehåller förslag till beskrivningstexter med råd och anvisningar som skall ersätta eller komplettera texterna i AMA EL eller VVS & Kyla och respektive RA-del.

Fördjupningsmaterial