Varan har lagts till i varukorgen

Genombrott för Svanenmärkt renovering

Renoveringar 11 nov 2020
huvudbild_island
Nordens första kontorsbyggnad som renoverats med Svanens krav ligger i Reykjavik. Foto: Miljömärkning Island
Vilket byggföretag i Sverige blir först med att satsa på Svanenmärkt renovering? Det återstår att se. På Island har redan en kontorsbyggnad renoverats med Svanens kriterier och i Danmark ett bostadshus.

Sedan hösten 2018 går det att Svanenmärka renoveringar av småhus, flerbostadshus, byggnader för skola och förskola samt kontorsbyggnader. Det är Nordisk Miljömärkning som har tagit fram kraven för hur fastighetsägare ska kunna få sina renoveringar märkta med Miljömärkningen Svanen. 

Nyligen miljömärktes den första renoveringen av en kontorsbyggnad på Island samt ett bostadshus i Danmark med Svanens kriterier.

Stefan Björling, affärsområdeschef för Hus och Renovering på Svanen menar att det är helt naturligt att det har tagit tid innan den nya märkningen börjar användas i praktiken.

sidobild_stefan_bj Stefan Björling. Foto: Svanen

– Byggprojekt tar tid. Först ska man bestämma sig för att renovera. Sen ska man dessutom komma på tanken att det skulle vara bra med just en Svanenmärkt renovering och också lära sig vad den innebär. Därefter ska renoveringen upphandlas och genomföras, säger han.

Fokus på helheten

För att kunna Svanenmärka en renovering måste fastighetsägaren se till att byggnaden uppfyller 46 obligatoriska krav. Svanens kriterier för renovering fokuserar på:

  • Energieffektivisering.
  • Cirkulär ekonomi: Då produktion av byggmaterial utgör en väsentlig andel av den totala klimatbelastningen för byggnader är bland annat återanvändning ett viktigt grepp för att minska koldioxidutsläppen.
  • Inventering och sanering av farliga ämnen och farligt avfall.
  • Hälsosam innemiljö. Förutom att hälsoskadliga ämnen inte tillåts så är kraven mycket höga på de material som tillförs i renoveringen.

Stefan Björling menar att styrkan i Svanenmärkt renovering ligger i helhetsperspektivet. Det är ett bra verktyg för att säkra att renoveringsprojekt blir utförda med skarpa miljökrav, god kvalitetssäkring och med hänsyn till en god inomhusmiljö.

– Vi tar ett helhetsgrepp på hela processen och ser till att det är ett livscykelperspektiv ur alla hållbarhetsaspekter. Så att man får det bästa tänkbara.

Island och Danmark först ut

Stefan Björling har förutom rollen som affärsområdeschef också en roll som samordnare för renovering i hela Norden. Han framhåller att Sverige hittills har varit ledande när det gäller Svanenmärkt nyproduktion.

Om vi ska lyckas kan vi inte bara bygga nytt

– Därför är det väldigt roligt att byggbranschen på Island och i Danmark har plockat upp stafettpinnen med renovering. Det är bråttom med att minska vår klimatbelastning och hushålla smartare med jordens resurser. Om vi ska lyckas kan vi inte bara bygga nytt, säger Stefan Björling. 

I Reykjavik är det Miljöbyråns kontorsbyggnad, motsvarigheten till Naturvårdsverket, som har renoverats med Svanens kriterier. Det handlar bland annat om att:

  • Alla färger som användes var miljömärkta.
  • 94,4 procent av allt byggavfall sorterades.
  • Det nya ventilationssystemet med värmeåtervinning minskar energiförbrukningen med 40 procent.
  • Många byggkomponenter, som till exempel aluminium och kork, återanvändes.

Rådgivande funktion

Stefan Björling menar att det finns en stor marknad för renovering. Det innebär också att det finns en stor potential att genomföra renoveringar miljömässigt hållbart. 

– Det händer att en del renoveringar sker i onödan, men framför allt handlar det om att använda fel material med för stor miljöbelastning.

Stefan Björling framhåller att det ändå inte är självklart att man just ska Svanenmärka en renovering. Fastighetsägaren behöver ta ställning till om det finns potential att genomföra märkningen och om byggnaden är lämplig. Om svaret blir positivt rekommenderar han fastighetsägaren att kontakta Miljömärkning Sverige som har en rådgivande funktion. Bolaget ägs till 100 procent av staten och har inget ekonomiskt vinstsyfte med verksamheten.

Vi är ett verktyg både för att ge konsumenterna vägledning och för att påverka branschen

– Vi är ett verktyg både för att ge konsumenterna vägledning och för att påverka branschen. Vi vill gärna vara en partner för fastighetsbolagen och byggföretagen i deras hållbarhetsarbete. Förhoppningsvis inspirerar vårt arbete till bättre miljösatsningar.

Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Hållbarhet Återbruk Miljö Innemiljö
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter