Varan har lagts till i varukorgen
Förening skyldig att underhålla lägenhets golvvärme
Bostäder 18 nov 2020
duschrum_hogsta_domstolen
Högsta domstolen har utifrån en bostadsrättsförenings stadgar avgjort vilka delar av ett golv i ett duschrum som är en förenings ansvar. Foto: Mostphotos
Vilka delar av golvet är en bostadsrättsförenings ansvar respektive lägenhetsinnehavarens? Det beror på hur föreningens stadgar är skrivna har Högsta domstolen kommit fram till.

Bakgrunden är en tvist mellan två bostadsrättsinnehavare och föreningen de är bosatta i. I ett duschrum finns golvvärme installerat och när detta kom ur funktion menade de boende att ansvaret för underhåll av detta låg på föreningen. Bland annat därför att man ansåg att golvet utgjorde gränsen för deras ansvar för underhåll av lägenheten och att golvvärmen låg utanför denna gräns.

Föreningen å sin sida menade att golvvärmen var en del av lägenheten och att de bara kunde vara ansvarig för systemet om de hade låtit installera det.

Inte skrivit i lag

En bostadsrättsinnehavare är enligt lag skyldig att hålla sin lägenhet i gott skick, vilket syftar på ett inre underhåll av lägenheten. Men exakt vad som räknas till en lägenhet är inte definierat i lag. Istället är det via en förenings stadgar som detta ansvaret kan specificeras.

I det aktuella fallet hade föreningen skrivit i sina stadgar att till lägenhetens inre räknas golv. Men det ges ingen förklaring till exakt vad det innebär, vilket ger utrymme till tolkningar anser Högsta domstolen. Det kan alltså vara delar av undergolvet och golvbeläggningen tillsammans eller enbart golvbeläggningen. Domstolen menar att det finns möjlighet att i en bostadsrättsförenings stadgar ge lägenhetsinnehavaren ansvar för underhåll av båda delarna eller endast golvbeläggningen.

Underhåll av ytskiktet

Högsta domstolen gör bedömningen att bostadsrättshavarna ska stå för underhåll och reparationer som kan behövas av golv, väggar eller inredning på grund av skador och slitage. Stadgarna i den aktuella föreningen gör att domstolen menar att kravet på de boende för underhåll av golv endast gäller för ytskiktet. Resten av golvet, inklusive golvvärmen under golvbeläggningen, ligger utanför lägenheten och är därför föreningens ansvar.

– Rättsfallet illustrerar vikten av att bostadsrättsföreningarnas stadgar utformas på ett så tydligt sätt som möjligt. Med tydliga stadgar kan man undvika diskussioner om vem som ska stå för underhåll och reparationer av olika delar av lägenheten, säger Svante O. Johansson, domare i Högsta domstolen, i en kommentar på domstolens hemsida.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Innemiljö Juridik Renoveringar
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial