Varan har lagts till i varukorgen

Enklare elinstallation genom ny EMC-standard

kopcentrum
SS-EN IEC 61000-6-8 är en standard som är intressant för alla som använder industriprodukter i kontor, butiker och liknande miljöer. Foto: Mostphotos
Standardserien för begränsning av elektromagnetiska utstrålningar får en ny del. I denna beskrivs kraven för butiker, kontor och mindre verkstäder.

Sedan tidigare finns två EMC standarder som beskriver kraven för bostäder (SS-EN IEC 61000-6-3) och industrimiljö (SS-EN IEC 61000-6-4). Butiker, kontor och mindre verkstäder måste å ena sidan uppfylla samma EMC krav som bostäder, behöver dock å andra sidan i vissa fall använda produkter som följer industrikraven, som gjorde det svårt för användarna att välja rätt.

Den nya generella standarden SS-EN IEC 61000-6-8 från SEK Svensk Elstandard gäller för utrustning som är tänkt att användas i kontor, butiker och liknande miljöer och som är avsedd för yrkesmässig användning. 

bettina-funk-sek-elstandard Bettina Funk, SEK Svensk Elstandard.

– Det har varit väldigt svårt för företag att hitta professionella produkter som de får använda i dessa miljöer. Den nya standarden beskriver nu hur dessa produkter kan användas förutsatt att installationen sker på ett professionellt sätt och att EMC-kraven för kontorsmiljön uppfylls, säger Bettina Funk på SEK Svensk Elstandard och ordförande i den internationella kommittén för skyddet av radiospektrum, CISPR, där den nya standarden tagits fram.

EMC-egenskaper i två klasser

Sedan länge har man skiljt mellan industrimiljö och bostäder, kontor, butiker och liknande. Med industrimiljö menas i stort sett anläggningar som matas från en särskild mellan- eller högspänningstransformator. Små industrier och verkstäder som får 230/400V el räknas alltså inte till industrimiljö, utan till ”liknande”, men nu har man delat upp SS-EN IEC 61000-6-3 som tidigare täckte bostäder och kontor, butiker och liknande, så att elektromagnetiska utstrålningar från produkter för yrkesmässigt bruk utanför bostäder behandlas för sig.

– Tittar man på produkters EMC-egenskaper, så delas de in i två olika klasser. De som används i bostäder (klass B) och de som används i industrimiljö (klass A), säger Bettina Funk på SEK Svensk Elstandard.

Små industrier och verkstäder har alltid varit ett gränsfall, eftersom de får 230/400V el precis som bostäder, men ska ändå klara i vissa fall högre elektromagnetiska fält som kan förekomma i industrimiljö. Genom den ny standarden blir det tydligare vilka krav produkter för små industrier och verkstäder ska följa.

– SS-EN IEC 61000-6-8 innehåller klass A-gränsvärden för produkter som ändå kommer ner till klass B-gränsvärden genom en professionell installation. Med denna lösning är också vägen fri för uppdateringar av EN IEC 61000-6-3 för bostäder, eftersom man inte längre behöver göra en balansgång mellan de hårda krav som gäller för bostäder och de professionella utrustningar som kan behövas i kontorsmiljön, säger Bettina Funk.  

Med kontor, butiker och liknande miljöer menas sådant som inte är bostäder och som får sin elförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet eller från ett likströmsnät som matas från detta. Som exempel nämns bland annat verkstäder och laboratorier. Andra exempel är vårdinrättningar och skolor, utomhusanläggningar och vissa gemensamma lokaler i byggnader, som källare och kontrollrum. För utrustning som inte är tänkt för yrkesbruk gäller även i fortsättningen SS-EN 61000-6-3, också i butiker och på kontor och så vidare.

Tre scenarier täcks av varsin standard

Standarden SS-EN IEC 61000-6-8 är intressant för alla som använder industriprodukter i kontor, butiker och liknande miljöer. Att den nya standarden finns gör också uppdateringsprocessen för de gamla två standarderna mycket enklare, eftersom det nu finns tre tydliga scenarier som täcks av varsin standard.

– Kravställningen kommer från EMC-direktivet och standarderna visar nu tre tydligare vägar hur man uppfyller dessa tre vanliga scenarier, säger Bettina Funk.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Telekommunikation Teknik Styr och övervakning Elinstallation
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial