Varan har lagts till i varukorgen
Dom om självdrag kan påverka fastighetsägare i hela landet
Bostäder 26 nov 2020
21285674-hsb
HSB Landskrona har ifrågasatt mätmetoden med en tratt som de menar inte är tillförlitlig vid självdragsventilation då den hämmar luftflödet. Foto: Mostphotos
Ett rättsfall om att få ha kvar självdragsventilation i ett flerbostadshus har drivits ända till mark- och miljödomstolen. Projektledare Lars Hammarsten ser domen, som nu vunnit laga kraft, som vägledande för brf:er och fastighetsägare i hela Sverige.
lasse-bild Lars Hammarsten, projektledare, HSB Landskrona. Foto: HSB

– Beskedet är glädjande och ett viktigt kvitto eftersom det påverkar så många föreningar. Alla våra HSB föreningar med självdrag är ju drabbade. Men det gäller ju många fler föreningar och även fastighetsägare runt om i landet som nu kan använda denna dom som en vägledning. Jag ser det som en vägledande dom som nu har kommit.

Det är Lars Hammarsten, som förutom projektledare är certifierad energiexpert på HSB Landskrona och den som har drivit ärendet i samtliga instanser. Nu vill HSB Landskrona hjälpa andra drabbade föreningar med att bland annat kräva tillbaka pengar som de har betalat i höjda tillsynsavgifter till kommunen.

– Jag har fått ta emot många telefonsamtal från olika bostadsrättsföreningar i landet. Alla upplever de samma frustration och vet inte vad de ska göra. De efterfrågar mer information och råd.

Omfattande och kostsam åtgärd

Det är oskäligt att tillämpa Folkhälsomyndighetens rekommendationer eftersom de är mer anpassade för nyproduktion än för befintliga självdragshus.

Sedan 2018 har HSB Landskrona drivit frågan om att självdragsventilation i flerbostadsfastigheter inte ska betraktas som en hälsorisk. Bostadsrättsföreningen Linden fick efter besök på plats ett föreläggande med vite från miljöförvaltningen i Landskrona kommun. 

Enligt miljöförvaltningen var luftflödet och luftomsättningen i bostadsrättsföreningens lägenheter för låg, vilket miljöförvaltningen ansåg kunde innebära hälsorisker för de boende. Föreningen skulle därför säkerställa att luftflödet och luftomsättningen i samtliga lägenheter följde Folkhälsomyndighetens rekommendationer på området.

Att ingen har reagerat tidigare på detta ute i landet tycker jag faktiskt är ganska märkligt.

Inte tillförlitlig metod

Miljöförvaltningen har utfört inspektioner under 2016 och 2018. Slutsatserna har ifrågasatts, till exempel användes en mätmetod med en tratt som inte är tillförlitlig vid självdragsventilation då den hämmar luftflödet, anser HSB Landskrona. De menar att det är oskäligt att tillämpa Folkhälsomyndighetens rekommendationer eftersom de är mer anpassade för nyproduktion än för befintliga självdragshus som dessa.

För att klara de ursprungliga kraven från miljöförvaltningen hade bostadsrättsföreningen behövt byta till ett helt nytt mekaniskt ventilationssystem, en både omfattande och kostsam åtgärd, menar Lars Hammarsten.

– Det är ett otroligt stort ingrepp i en gammal bostadsrättsförening. När vi räknade på det landade vi i att det skulle innebära en avgiftshöjning på hela 30 procent.

Skälighetsprincip i miljöbalken

I miljöbalken finns en skälighetsprincip som säger att om åtgärden blir för kostsam att det inte är skäligt, då faller det. Detta tycker Lars Hammarström att miljönämnden själva borde ha sett och kommit fram till i ett tidigt skede.

En annan förutsättning i detta ärende är att man måste kunna se till helheten, menar han.

– Miljönämnden kan ju miljöbalken, OVK-besiktningsmannen kan OVK-besiktningsreglerna och stadsbyggnadsförvaltningen kan plan- och bygglagen. Men i sådana här ärenden måste man använda alla tre samtidigt för att kunna lösa det.

Hur kommer det sig att det är just ni i HSB Landskrona som drivit det här?

– Det är en jätteintressant fråga. Vi är ju en ganska liten ekonomisk förening med ett 60-tal bostadsrättsföreningar. Att ingen har reagerat tidigare på detta ute i landet tycker jag faktiskt är ganska märkligt.

FAKTA Om bostadsrättsföreningen Linden i Landskrona

Flerfamiljshuset i Landskrona är byggt 1942 och utrustat med självdragsventilation, vilket är standard för hus byggda innan 1970-talet. Huset ingår i bostadsrättsföreningen Linden inom HSB och har 24 stycken lägenheter.

Källa: HSB Landskrona.
FAKTA Detta har hänt

I januari i år gav domstolen bostadsrättsföreningen rätt och upphävde miljöförvaltningens föreläggande om vite. Landskrona kommun överklagade beslutet och i höst kom det slutgiltiga beskedet. Ärendet är nu avslutat och dom har vunnit laga kraft, eftersom Mark- och miljööverdomstolen inte har funnit skäl att bevilja prövningstillståndet.

Källa: HSB Landskrona, Mark- och miljööverdomstolen.
Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Bestämmelser Juridik Ekonomi Ventilation
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om bostadsrättsföreningen Linden i Landskrona

Flerfamiljshuset i Landskrona är byggt 1942 och utrustat med självdragsventilation, vilket är standard för hus byggda innan 1970-talet. Huset ingår i bostadsrättsföreningen Linden inom HSB och har 24 stycken lägenheter.

Källa: HSB Landskrona.
FAKTA Detta har hänt

I januari i år gav domstolen bostadsrättsföreningen rätt och upphävde miljöförvaltningens föreläggande om vite. Landskrona kommun överklagade beslutet och i höst kom det slutgiltiga beskedet. Ärendet är nu avslutat och dom har vunnit laga kraft, eftersom Mark- och miljööverdomstolen inte har funnit skäl att bevilja prövningstillståndet.

Källa: HSB Landskrona, Mark- och miljööverdomstolen.