Varan har lagts till i varukorgen

De ska bli först med ö-drift

Eldistribution 16 nov 2020
31-arholma-landing-900
I Stockholms norra skärgård ska Vattenfall göra ett test med mikronät. Foto: Mosthptos
På ön Arholma ska ett så kallat mikronät med batterier och solceller installeras. Målet är att säkra elförsörjningen om det blir ett elavbrott på fastlandet.

Vattenfall ska i ett pilotprojekt installera ett mikronät med batterier och solceller på Arholma, en ö i Stockholms norra skärgård. I dag bor det ett 40-tal bofasta på ön. Under sommaren ökar antalet till omkring 500.

Ett mikronät är ett småskaligt elnät med smart styrning av till exempel lokal elproduktion, energilagring samt elkonsumtion. 

På Arholma ska mikronätet kunna frånkopplas från det centrala elnätet vid ett elavbrott på fastlandet och därmed säkra elförsörjningen på ön. När det sker övergår mikronätet i så kallad ”ö-drift” som ser till att elförsörjningen kan hanteras självständigt på Arholma i minst en timme om batterierna är fulladdade och elanvändningen ligger på en normal nivå.

För att långsiktigt förbättra eltillförseln mellan fastlandet och ön ska den gamla sjökabeln ersättas med en ny. Det befintliga elnätet på ön ska även förstärkas bland annat genom att elledningar med högre kapacitet ska grävas ner och de gamla elnätstationerna ska bytas ut mot nya.

Planerar för tester

Pilotprojektet kommer att drivas och studeras under en testperiod på maximalt fem år. Under perioden kommer man vid några tillfällen avisera om planerat elavbrott för att kunna utföra tester och underhållsarbete. 

Byggnadsarbetet beräknas påbörjas under början av 2021 och planeras att vara klart i slutet av samma år.

FAKTA Projektöversikt Arholma

Utrustning

 • 2 energilager med batterier
 • 1 solcellsanläggning
 • Kopplingspunkt
 • Skyddssystem
 • Styrsystem med kommunikation

Funktioner

 • Möjlig Ö-drift i befintligt 11 kV-nät med spänningsreglering
 • Alla kunder på ön har nytta av ö-drift under minst en timme
 • Kapar effekttoppar i elnätet utan att minska elanvändningen
Källa: Vattenfall
Bevaka ämnen i artikeln

Eldistribution Energieffektivisering Elproduktion Elinstallation Forskning
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Projektöversikt Arholma

Utrustning

 • 2 energilager med batterier
 • 1 solcellsanläggning
 • Kopplingspunkt
 • Skyddssystem
 • Styrsystem med kommunikation

Funktioner

 • Möjlig Ö-drift i befintligt 11 kV-nät med spänningsreglering
 • Alla kunder på ön har nytta av ö-drift under minst en timme
 • Kapar effekttoppar i elnätet utan att minska elanvändningen
Källa: Vattenfall