Varan har lagts till i varukorgen
Viruset skapar mörka orosmoln i branschen
Arbetsmiljö 18 mar 2020
bildsplit_corona_charlotte
Hur drabbad är byggbranschen av coronavirusets framfart? Omvärldsbevakning har pratat med representanter från olika delar av branschen för att få en överblick. Foto:Mostphotos
Även byggbranschen har nu blivit varse om coronavirusets följder. Hos Installatörsföretagen har det nu börjat trilla in statistik som visar en abrupt nedgång och även Byggmaterialindustrierna rapporterar viss fallande orderingång.

Regeringen går in med ett rekordstort krispaket värt 300 miljarder kronor och Riksbanken kommer att stödköpa värdepapper för samma belopp. Mycket pengar som behövs när Sverige och världen nu arbetar för att lösa den kris coronaviruset satt oss i. Att sjukvården går på knäna är det många som kan vittna om och inom besöksnäringen haglar varslen. Men hur drabbad är byggbranschen?

Omvärldsbevakning har pratat med representanter från olika delar av branschen för att få en överblick av hur läget är. Ola Månsson, vd på Installatörsföretagen är en av dem.

– Många av våra medlemsföretag undrar hur de kan minska sina personalkostnader kortsiktigt utan att behöva säga upp någon personal. Här har vi på Installatörsföretagen en viktig uppgift när det kommer till att stödja företagen i en situation där deras livsverk många gånger står på spel. Vi har därför ställt om vår interna verksamhet för att kunna stödja våra medlemsföretag på bästa sätt.

ola-mansson Ola Månsson

Hos Installatörsföretagen har statistik över produktionsbortfall börjat trilla in. Den visar på en abrupt nedgång. Coronavirusets utbrott i Sverige påverkar medlemsföretagen så pass mycket att många har behövt varsla och nästa steg kan vara konkurs.
Redan i dagsläget får man rapporter om projekt som skjuts på framtiden och arbetsplatser som stängs för installationsarbeten inom både entreprenad och service.

Från entreprenör till besökarstatus

– Merparten av våra medlemsföretag är små och är därför mycket sårbara. Ska vi klara av att bygga allt som krävs i vårt i samhälle, och installera ny klimatsmart teknik när pandemin är över, så måste vi ha kvar medarbetarna i företagen samt öppna upp förutsättningar för nyrekrytering. Annars kommer vi inte att klara Sveriges långsiktiga hållbarhetsmål, säger Ola Månsson.

Han nämner ett exempel från mellersta Norrland där man i måndags upplevde att flera företag som har ramavtal med sjukhus, från en dag till en annan gått från att klassas som entreprenörer till besökare och därmed plötsligt omfattades av besöksförbudet. Kontentan blev att de inte släpptes in på sin arbetsplats och då situationen förändrades över en natt innebar detta stora förändringar. Många förlorade med kort varsel stora ramavtal med omsorgen och därmed stora delar av sin verksamhet.

Detta innebar en drastisk påverkan på ekonomin, och tyvärr är personalkostnaderna de som man akut kan dra in på.

– Detta innebar en drastisk påverkan på ekonomin, och tyvärr är personalkostnaderna de som man akut kan dra in på i dessa lägen eftersom det inte är möjligt att påverka de fasta kostnaderna, säger Ola Månsson.

Förfarande vid permittering

Byggföretagen, tidigare Sveriges Byggindustrier, har löpande information på sin hemsida med guider och hjälpmedel som kan vara bra för medlemsföretagen utifrån ett arbetsgivar- och entreprenadrättsligt perspektiv. Det berättar Mattias Borrelid, press- och kommunikationsansvarig för arbetsmarknad på Byggföretagen.

– Via vår telefonrådgivning har våra entreprenadjurister direktkontakt med många av våra medlemsföretag med hjälp om frågor som rör det enskilda företaget.

Organisationen arbetar även kontinuerligt med att sprida informationen i de ordinarie kanalerna som exempelvis nyhetsbrev och sociala medier för att säkerställa att så många som möjligt av företagen blir uppmärksamma på att hjälp finns att få. Just nu handlar många frågor om permitteringar och vad man ska göra om byggen stannar av.

– Vi har precis träffat en överenskommelse med Byggnads rörande förenklat förfarande vid permittering. På torsdag gör vi även ett extrainsatt webbinarium för våra medlemsföretag, där vi ger medlemmarna den senaste uppdateringen av läget kring coronaviruset samtidigt som vi går igenom några av de vanligaste frågorna som våra medlemmar har, säger Mattias Borrelid.

Oro för ekonomin

På Byggnads håller man ett vaksamt öga på vad som händer just nu och Johan Lindholm, förbundsordförande, berättar att man arbetar med sin medlemsservice på full bemanning.

– Vi har dagliga avstämningar med Byggföretagen och arbetsgivarorganisationerna för att gemensamt hitta de bästa lösningarna för hela branschen, nu måste alla dra sitt strå till stacken. Vi följer utvecklingen på nära håll, men oavsett vad som händer framöver så ligger vårt fokus på att se till att våra medlemmar drabbas så lite som möjligt.

Johan Lindholm ser att den stora oron är ekonomin och även om byggbranschen än så länge inte är lika utsatt som många andra branscher, kommer även byggsektorn och medlemmarna drabbas om nedgången fortsätter.

johan-lindholm Johan Lindholm

–  Redan nu har vi kollegor från andra länder som sitter i en riktig rävsax. Många av dem sitter fast i Sverige för att gränserna stängs, det är illa nog. Nu har vissa dessutom hamnat i en situation där arbetsgivaren inte betalar ut deras rättmätiga lön. Det är riktigt skamligt, säger han.

Vad handlar de förenklade förhandlingsreglerna vid permittering om?
– 
Eftersom läget förändras från dag till dag behövde vi hitta ett snabbt och hanterbart sätt att sköta permitteringar kopplade till coronaviruset. Det innebär att arbetsgivarens skyldighet att förhandla en permittering nu temporärt är borttagen. Arbetsgivaren kan nu permittera genom att upprätta en lista som sedan skickas till MB-gruppen eller till Byggnads regionalt, förklarar Johan Lindholm.

Intakt produktion

En ögonblicksbild från några materialområden och medlemmar inom Byggmaterialindustrierna visar att produktionen än så länge är intakt.

– Samstämt fungerar såväl tillverkningsprocesserna, bemanning som leveranskedjor med utlandet. På några håll ser vi en fallande orderingång och viss brist på insatsvaror men inga alarmerande leveransproblem säger Anneli Kouthoofd, vd på Byggmaterialindustrierna.

anneli-k Anneli Kouthoofd


Även Byggmaterialindustrins företag har vidtagit åtgärder för att förhindra smittspridning.
– A och O är att värna om personalen, planera arbetsinsatser och att se till att produktionen fungerar. Vi behöver, som många andra i branschen, stöd framöver för att kunna hantera denna krissituation genom politiska beslut och samverkan, säger Anneli Kouthoofd.

Fastighetsägare stöttar lokalhyresgäster

Även fastighetsägare finns bland de drabbade och många är kunder till fastighetsbolag, till exempel restauranger, hotell och butiker.
– Vi har fått in en hel del frågor om hur man kan arbeta förebyggande för att minska sjukdomsspridning och vilket ansvar man har som fastighetsägare. Vi får också in frågor om hur vi kan underlätta för lokalhyresgäster, säger Niklas Stavegård, kommunikationschef på Fastighetsägarna Sverige.

niklas-stavegard Niklas Stavegård

I dialog med fastighetsbolag runt om i landet har Fastighetsägarna nu kommit fram till ett antal åtgärder som på frivillig basis kan genomföras av bolagen för att hjälpa lokalhyresgäster just nu.

Några exempel på detta kan vara:

  • Förskottsbetalning för hyra kan ändras från kvartal till månad, vilket kan bedömas från fall till fall eller generellt.
  • Öppettider i köpcenter och gallerior kan anpassas efter de behov som ger kunder och hyresgäster möjlighet att minska sina direkta kostnader. Till exempel kan minimitider sänkas eller öppettider begränsas.
  • Överväga andra, flexibla åtgärder i dialog med hyresgäster som har en ansträngd likviditet till följd av det aktuella läget. En del större företag har redan startat systematiska processer för att underlätta och förkorta handläggningen av sådana åtgärder.
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Finansiering Kris och beredskap Produktion Renoveringar Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Fler nyheter