Varan har lagts till i varukorgen

Vägledning för tillsyn av reklamskyltar vid vägar

vag_reklamskylt_webb
Med en ny vägledning förtydligar Naturvårdsverket vilka myndigheter och när de ska kontrollera reklamskyltar. Foto: Leif Ingvarson/Mostphotos
Naturvårdsverket har tagit fram en vägledning för de som bland annat prövar tillstånd för reklamskyltar längs med vägar.

Vägledningen som har tagits fram beskriver när det finns tillståndsplikt enligt LGS, en lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Den tar också upp de angränsade lagarna som gäller för reklamskyltar.

I vägledningen finns det också information om vilka myndigheter det är som ska pröva ansökningar om att sätta upp en skylt och vilka det är som ska kontrollera och följa upp att det finns rätt tillstånd.

Naturvårdsverket har delat upp områdena där reklamskyltar kan sättas upp i fyra delar. Vid vägen och dess absoluta närhet är det den myndighet som äger och underhåller vägen som prövar om reklamskyltar kan sättas upp. Inom 50 meter från vägen och områden bortanför det är det kommun eller länsstyrelse som ger tillstånd. Om det är ett område med en detaljplan så är det bara kommunen som ska pröva det.

Kommunen är sedan ansvarig att göra tillsyn av skyltarna, förutom vid vägen och dess omedelbara närhet.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial