Varan har lagts till i varukorgen
Tätare städer kan skapa sämre luftkvalitet
Bostäder 12 mar 2020
punkthus_webb
Bebyggelse där luften kan strömma mellan byggnader ger bra luftkvalitet visar en ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet. Foto: Roland Magnusson/Mostphotos
Städer som förtätas riskerar att få sämre luftkvalitet. Det visar en ny studie, som också konstaterar att rätt placering av byggnader kan förhindra problemet.

När städer förtätas med nya byggnader finns det en risk att luften försämras då luftgenomströmningen kan minska. På uppdrag av Naturvårdsverket har IVL Svenska Miljöinstitutet undersökt hur olika typer av bebyggelse påverkar luftkvaliteten.

Med det vill man visa hur bebyggelsen i framtiden kan se ut för att optimera luftgenomströmningen.

– Tätare och högre bebyggelse kan minska ventilationen i gatumiljön. Det gör att luftföroreningar från till exempel trafik inte ventileras ut utan stannar kvar i gaturummet vilket kan ge höga föroreningshalter, säger Jenny Lindén, forskare och projektledare på IVL svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Kan förbättra luften

Rätt utfört kan förtätning och ökad grönska ge många fördelar. Det kan bli en mer effektiv användning av infrastruktur, mindre energiåtgång samtidigt som växtligheten minskar värmestress och ger en lägre översvämningsrisk.

Men fel utfört ökar risken för sämre luftkvalitet. Simuleringar som IVL har gjort visade att punkthus där luft kan strömma mellan husen gav bra luftkvalitet. Samma simuleringar visade att bebyggelse som blockhus eller linjehus som placerades vinkelrätt mot den huvudsakliga vindriktningen bidrog till sämst luftkvalitet.

Växtlighet kan också påverka

I studien såg man också att växtlighet kan påverka luftgenomströmningen negativt. Till exempel träd med täckande krona försämrade luftkvaliteten mest, då dessa hindrar en omblandning och utspädning av föroreningarna från trafik.

Över vägar och trottoarer kan också trädkronor orsaka problem, då det förhindrar att utsläppen från vägtrafiken under späds ut med resten av luften och istället stannar kvar i gaturummet.

I rapporten konstaterar man att luftkvalitetsaspekten är något som bör inkluderas i planeringen av nya områden, speciellt när det gäller förtätning. Fokus bör framförallt vara på platser där det finns risk för mycket trafik.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Hållbarhet Samhällsplanering Utemiljö
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter